Jakie standardy powinny spełniać systemy sygnalizacji pożaru?

Głównym zadaniem systemu sygnalizacji pożaru i instalacji alarmowych jest szybkie wykrycie pożaru oraz włączenie alarmu. Instalacja systemów sygnalizacji pożaru powinna być zainstalowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z podwyższonym ryzykiem wystąpienia pożaru. Z systemem sygnalizacji pożaru najczęściej można się spotkać w bankach, szkołach, urzędach, hotelach czy zakładach przemysłowych. Jednak, jakie standardy powinny spełniać takie systemy?

Czym charakteryzują się systemy sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru to zbiór współpracujących ze sobą elementów, które dzięki zamontowanym w pomieszczeniach czujkom reagują na dym i wzrost temperatury, a tym samym wykrywają pożar, automatycznie włączają alarm i powiadamiają straż pożarną. Mogą także wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru, np. sterowanie urządzeniami gaśniczymi i systemami tryskaczy.

Jak zauważa przedstawiciel agencji ochrony STEKOP, która świadczy pełen pakiet usług w zakresie ochrony osób i mienia: Nasze systemy sygnalizacji pożaru cechują się wysokim poziomem skuteczności w zwalczaniu zagrożeń. Umożliwiają szybką i bezpieczną ewakuację budynku, a także ugaszenie pożaru.

System sygnalizacji pożaru może być zintegrowany z innymi systemami przeciwpożarowymi, zmierzającymi do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia. Może on sterować drzwiami pożarowymi, klapami oddymiającymi, bramami napowietrzającymi czy urządzeniami gaśniczymi. Co więcej, system sygnalizacji pożaru może także wyłączyć urządzenia gazowe elektryczne i grzewcze.

Wymogi i standardy, jakie powinny spełniać systemy przeciwpożarowe

System sygnalizacji pożarowej nie jest wymagany dla wszystkich obiektów. O wymogu stosowania systemu sygnalizacji pożarowej mówi nam rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719). Rozporządzenie to określa rodzaje obiektów, w których do rozgłaszania alarmu pożarowego należy stosować dźwiękowy system ostrzegawczy. Instalacje alarmowe powinny znaleźć się m.in. w budynkach handlowych lub wystawowych, salach widowiskowych i sportowych, kinach i teatrach, szpitalach, budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, stacjach metra, dworcach i portach.

Alarmowanie o pożarze powinno się odbywać za pomocą sygnalizatorów akustycznych lub głośników, poprzez które są rozgłaszane komunikaty głosowe. Natężenie dźwięku powinno być takie, aby alarm różnił się wyraźnie od hałasu otoczenia. W obszarach, w których sygnały akustyczne mogą być nieskuteczne, oprócz sygnałów akustycznych należy stosować dodatkowo sygnały optyczne.