odpady komunalne

Rozdrabnianie odpadów komunalnych. Etapy działania

Jednym z podstawowych procesów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi jest rozdrabnianie. Dzięki temu łatwiejsze staje się magazynowanie, transport i dalsza obróbka odpadów. Sprawdź, czemu służy i jak przebiega ten proces.

Głównym celem rozdrobnienia odpadów jest zwiększenie ich powierzchni właściwej. Dzięki temu ulegają one szybciej procesom fizycznym, chemicznym i biologicznym. Z kolei objętość, która ulega zmniejszeniu, pozwala na łatwiejsze zapakowanie i przeniesienie odpadów. Proces rozdrabniania rozpoczyna się w miejscu powstania odpadów lub w zakładach przetwarzania, segregacji i kompostowania, następnie odpady są przenoszone do miejsc wyspecjalizowanych w dalszej obróbce.

Różne sposoby rozdrabniania

Podstawowymi sposobami rozdrabniania odpadów komunalnych są: zgniatanie, rozrywanie, ścinanie, łamanie, ścieranie, uderzanie i rozłupywanie. Zarówno sposoby, jak i urządzenia muszą być dobrane do rodzaju materiału. Odpady komunalne to bowiem odpady zmieszane oraz selektywnie zebrane, na przykład makulatura, plastik czy szkło. Wśród maszyn rozdrabniających są urządzenia o różnej mocy i budowie: rozdrabniacze szczękowe, walcowe (uzębione, rowkowe, gładkie), młotkowe, bębnowe i bijakowe.

Jakie są etapy rozdrabniania?

Na pierwszym etapie najczęściej są używane rozdrabniacze wstępne lub rozdrabniacze dwuwałowe wolnoobrotowe, urządzenia o dużej mocy. Są wśród nich maszyny mobilne, umożliwiające rozdrobnienie odpadów na miejscu powstawania. Radzą sobie z materiałami różnego rodzaju, także dużymi i twardymi – opowiada specjalista z Hamado, firmy zajmującej się rozdrabnianiem odpadów. Kolejnym etapem obróbki odpadów jest zazwyczaj segregacja i przesiewanie za pomocą przesiewaczy. Pozwala to na uzyskanie kilku oczyszczonych frakcji, które będą następnie poddane dalszemu rozdrabnianiu, na przykład w kruszarkach lub młynach bijakowych.  
Odpady z tworzyw sztucznych są mielone na granulat, który może być wykorzystany do produkcji na przykład opakowań plastikowych. Odpady drewniane są surowcem do produkcji pelletu lub nawozu. Papier i metale to także materiały, które mogą być ponownie wykorzystane. Odpady, które nie nadają się do recyklingu, dzięki rozdrobnieniu stają się łatwiejsze w transporcie i magazynowaniu, a także szybciej ulegają biodegradacji.