seniorzy

Jak stymulować seniora do aktywnego działania?

Aktywność fizyczna oraz intelektualna jest niezwykle ważna w utrzymaniu dobrej kondycji oraz stanu psychicznego. Osobom w zaawansowanym wieku oraz cierpiącym na różnego rodzaju choroby trudno jest jednak samodzielnie utrzymać dotychczasowy poziom aktywności, co negatywnie wpływa na ich samopoczucie. Dużą rolę odgrywają w tej kwestii opiekunowie. Dowiedz się, w jaki sposób bezpiecznie pobudzać seniora do działania.

Dobierz aktywności do stanu podopiecznego

Kluczową kwestią w aktywizowaniu seniora jest dopasowanie działań – np. zajęć sportowych – do stanu jego zdrowia. W końcu nie ma sensu zachęcać do zajęć z jogi osobę starszą, która ze względu na swoje dolegliwości nie jest w stanie samodzielnie chodzić. Zanim wprowadzi się seniora do danej aktywności fizycznej należy upewnić się, że jest ona dla niego dostępna i co najważniejsze – korzystna. Zbyt intensywne ćwiczenia czy nadmierne obciążenia nie tylko nie wpłyną korzystnie na zdrowie seniora, ale wręcz mogą mu zaszkodzić. Jak radzą przedstawiciele agencji pracy Prestige24h, warto tę kwestię skonsultować z lekarzem, fizjoterapeutą lub ewentualnie trenerem doświadczonym w pracy z osobami starszymi.

Podobną zasadę należy stosować również w przypadku aktywności intelektualnej czy artystycznej. Przykładowo proponowanie seniorowi rozrywek muzycznych w sytuacji, kiedy cierpi on na poważne problemy ze słuchem to pomysł całkowicie chybiony.

Nie zmuszaj – zachęcaj

Aktywizacja seniora jest skuteczna tylko wtedy, gdy senior ostatecznie sam podejmuje decyzję, że chce brać udział w jakichś czynnościach. Zmuszanie osoby starszej do jakichkolwiek aktywności, czy to fizycznych czy intelektualnych, nie wpływa dobrze na jej samopoczucie, a wręcz przeciwnie – daje poczucie, że dzieje się jej pewna krzywda. Ostatecznie senior tylko zniechęca się do danej czynności jeszcze bardziej i w przyszłości będzie silniej się przed nią wzbraniał. Zamiast zmuszać seniora do aktywności, lepiej go do niej zachęcić w rozmowie, na przykład pokazując jakie korzyści mu z niej przyjdą. Jeśli senior boi się jakichś aktywności, np. z obawy przed wypadkiem, należy zapewnić go, że jest bezpieczny i nic mu nie grozi.

Pozwól seniorowi decydować

Wielu seniorów niechętnie podejmuje się jakichkolwiek działań i preferuje spędzanie wolnego czasu przed telewizorem. Wynikać to może z ich słabego zdrowia lub dolegliwości psychicznych, takich jak starcza depresja. Niemniej poza przypadkami skrajnymi większość z nich całkiem chętnie zdecyduje się na jakąś odmianę, pod warunkiem że sami wybiorą na czym ma ona polegać. Spośród wszystkim możliwych aktywności opiekun seniora może wybrać te, które są odpowiednie dla podopiecznego i powierzyć mu decyzję w kwestii wyboru. W ten sposób znacznie zwiększa się motywacja do aktywności.