magazyn

Co zawiera dokumentacja techniczna powstała w oparciu o przegląd regałów magazynowych?

Przegląd regałów maszynowych powinien być przeprowadzany w sposób regularny, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Poza eksperckimi przeglądami wykonywanymi przez uprawnione do tego firmy niezwykle ważne są także bieżące kontrole, które wykonują pracownicy magazynu. Okresowe przeglądy powinny być realizowane co najmniej raz w roku. Po zakończonej kontroli specjalista PRSESS wystawia dokumentację techniczną.

Na czym polega przegląd regału magazynowego?

Coroczne przeglądy mają na celu ograniczenie ryzyka wypadku do minimum i szybkie wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości, które mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa na magazynie. Eksperckie przeglądy wykonywane przez specjalistów PRSESS z Orson obejmują:

  • Ocenę stanu wizualnego

  • Ocenę zgodności instalacji z dokumentacją techniczną

  • Pomiary odkształceń elementów regałowych

  • Kontrolę sposobu użytkowania regałów

  • Oznaczenie elementów wymagających naprawy lub wymiany

  • Identyfikację przeciążeń konstrukcji

  • Po kontroli sporządzany jest raport, który zawiera dokładny opis rozpoznanych usterek oraz protokół przeglądu.

Dokumentacja techniczna po przeglądzie regału

W szczegółowym protokole znajdują się wszystkie informacje o zidentyfikowanych uszkodzeniach i zagrożeniach, czyli na przykład widocznych ugięciach belek, odchyleniach ram regału od pionu, pęknięciach spoin oraz wszelkich uszkodzeniach elementów nośnych. W dokumentacji znajdują się także informacje o prawidłowym umiejscowieniu tabliczek znamionowych, przeciążeniach, sposobie składowania towaru i jego rozłożeniu na półkach lub palecie.

Kontroler ma za zadanie oszacować, czy zidentyfikowane odkształcenia mieszczą się w granicach określonych normą. Deformacje są dokładnie mierzone i klasyfikowane do odpowiedniej grupy. Ekspert od przeglądów regałów magazynowych wystawia ocenę ryzyka i przypisuje urządzenia do jednej z trzech grup:

  • Zielonej – bezpieczne regały, które nie powodują zagrożenia dla użytkowników. Urządzenia muszą być na bieżąco monitorowane;

  • Żółtej – regały uszkodzone z zaleceniem naprawy w terminie do 4 tygodni, w czasie których mogą być w ciągłej eksploatacji. Po upływie tego terminu i braku działań naprawczych urządzenia trafiają do grupy czerwonej;

  • Czerwonej – regały z poważnymi uszkodzeniami kwalifikujące się do wyłączenia z użytkowania w trybie natychmiastowym.

Na podstawie zaleceń opracowanych w raporcie wdrażane są działania mające na celu usunięcie usterek i wycofanie wadliwych regałów z użytkowania.