pompownia sciekow

Jakie są rodzaje sensorów poziomu cieczy i który z nich wybrać do pompowni ścieków?

W miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy systemu grawitacyjnego, do odprowadzania ścieków potrzebna będzie instalacja ciśnieniowa albo system hybrydowy grawitacyjno-ciśnieniowy. W takim przypadku gromadzenie i transport ścieków wytwarzanych w całym budynku lub kilku położonych w niewielkiej odległości od siebie wymaga zastosowania odpowiedniej domowej przepompowni ścieków.

W jaki sposób funkcjonują domowe przepompownie ścieków?

Urządzenia tego typu składają się z dostosowanych do ilości powstających nieczystości zbiorników z tworzywa sztucznego, polimerobetonu albo betonu, które są wyposażone w pompy zatapialne wirowo-wyporowe lub wirowo-podrzutowe o wymaganym w konkretnym przypadku przepływie i wysokości podnoszenia, a także potrzebną armaturę hydrauliczną – orurowanie wraz z zaworem zwrotnym, zapobiegającym cofaniu się ścieków, zaworem odcinającym oraz zaworem bezpieczeństwa pozwalającym na uniknięcie przeciążenia pomp. Do wyposażenia domowej przepompowni ścieków należy też system kontrolno-sterujący, który umożliwia m.in. pomiar wielkości przepływu, uruchamianie pomp w momencie, gdy poziom zawiesiny przekroczy określony poziom i wstrzymujący go, gdy opadnie poniżej ustalonej granicy. W zależności od planowanego obciążenia przepompowni oraz sposobu jej obsługi urządzenie może zostać wyposażone w sterownik PLC, który będzie monitorował stan poszczególnych urządzeń, a także dbał o wykonywanie zaprogramowanych sekwencji pracy w zależności od warunków. Ważnym elementem całego układu będą czujniki poziomu cieczy, których wskazania są podstawą do poszczególnych trybów pracy.

Czujniki w przepompowniach ścieków

Przepompownie domowe ścieków mogą być wyposażone w sensory różnych typów – stosuje się zarówno rozwiązania, w których wykorzystuje się czujniki tego samego rodzaju, jak i różne, w zależności od tego, za jakie zadanie jest odpowiedzialny konkretny detektor. Rolą czujników jest określenie, czy poziom cieczy osiągnął wartość, przy której powinien być uruchomiony jeden z trybów działania – praca, suchobieg albo alarm. Jeżeli chodzi o sensory stosowane w pompowniach oferowanych przez INWAP, to mogą to być pływaki unoszące się wraz z przybywaniem zawartości i opadające, gdy będzie się on zmniejszał. Są to urządzenia z wykonanym z neoprenu przewodem odpornym na substancje zawarte w ściekach. Kolejna opcja to sondy HSI, które mają postać dzwonów złącznych z przewodem pneumatycznym, a także presostatem cyfrowym, który reaguje na wzrost poziomu ciśnienia wewnątrz przewodu wywoływany zwiększaniem się ilości ścieków oraz spadek przy jej zmniejszaniu. Ostatnią możliwością są sondy analogowe, które mają postać rury albo dzwonu, które są połączone z analogowym przetwornikiem ciśnienia. Przy ich pomocy można otrzymywać dane na temat zmian ciśnienia następujących wraz ze wzrostem lub spadkiem poziomu cieczy.