wyycinka drzew

Jak przeprowadzić wycinkę drzewa zgodnie z prawem?

Mimo wszelkich korzyści, jakie czerpiemy z obecności drzew, zdarza się, że jego wycięcie jest konieczne. Jeżeli znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy chcieli je ściąć, warto pamiętać o wszelkich koniecznych formalnych uregulowaniach i postępowania zgodnie z panującymi zasadami prawnymi. Kiedy i jak przeprowadzić wycinkę drzewa zgodnie z prawem?

Usuwanie drzewa bez zezwolenia

Istnieje szansa, że według prawa, nie będziemy musieli składać wniosku o wycinkę. Jednym z takich przypadków jest wycinanie drzew z terenu nieruchomości, które są własnością osoby fizycznej i nie są usuwane w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo nie musimy prosić o zezwolenie w przypadku wycinania drzew oraz krzewów pełniących funkcję jedynie ozdobną, które zostały dobrane według rozmieszczenia i rodzaju gatunku. Drzewa, które mogą zagrozić gatunkom rodzimym, również można usunąć bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia. Dodatkowo tyczy się to również drzew uszkodzonych oraz przewróconych.

Kiedy należy zgłosić się po decyzję?

Wniosek o uzyskanie zgody na ścięcie drzewa należy złożyć w urzędzie gminy (lub w innym wskazanym miejscu, w zależności od tego, gdzie rośnie dane drzewo i do kogo należy nieruchomość), gdzie wniosek zostanie przyjęty, a następnie wydelegowany zostanie urzędnik, który uda się na miejsce planowanej wycinki. Zbada on zgodność wniosku oraz przeprowadzi szczegółową analizę drzewa. Dobrze jest więc wraz z wnioskiem dołączyć pomiary oraz opinię dendrologiczną. W terminie do 14 dni od dnia oględzin gmina może wnieść sprzeciw. Dodatkowo warto pamiętać, że po uzyskaniu zgody, jesteśmy zobowiązani do usunięcia wskazanego drzewa w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od wydanej decyzji. Jeżeli chcemy mieć pewność co do składanego wniosku, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Pracownia Projektowa Magdalena Loose oferuje swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu sporządzania wniosków o wycinkę oraz wszelkimi formalnościami niezbędnymi do pozytywnego załatwienia sprawy. Dodatkowo warto wyróżnić również składanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, które składa osoba fizyczna i nie kończy się ono wydaniem żadnej decyzji. O zgodę najczęściej występują natomiast deweloperzy oraz podmioty gospodarcze.

Przede wszystkim złożenie wniosku będzie niezbędne w przypadku wycinki drzew znajdujących się przy drodze publicznej lub na terenach objętych ochroną. Bez zgody nie będzie więc można wyciąć drzew z terenów nieruchomości, która została wpisana na listę zabytków oraz tych znajdujących się na obszarze terenów zieleni. Do takich miejsc zaliczamy między innymi parki, ogrody zoologiczne, czy nawet cmentarze. Dodatkowo warto wiedzieć, że istnieje szczegółowy wykaz drzew, które w momencie przekroczenia pewnego rozmiaru pnia, nie mogą zostać usunięte bez zgłoszenia. Te kryteria reguluje ustawa o ochronie przyrody.