system klimatyzacyjny w przemysle

Charakterystyka systemów HVAC stosowanych w przemyśle

Aby procesy produkcyjne realizowane w zakładach przemysłowych przebiegały sprawnie oraz nie stwarzały zagrożenia dla pracowników, konieczne jest zastosowanie w nich odpowiednich systemów wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Wszystkie z nich mogą zostać jednak połączone w jedną instalację HVAC. Czym wobec tego ona jest oraz jakie wymogi musi spełniać?

Czym są systemy HVAC?

Systemy HVAC, to zintegrowane instalacje, które łączą w sobie wentylację, ogrzewanie oraz klimatyzację. Ich nazwa pochodzi natomiast od pierwszych liter angielskich określeń tych systemów – Heating, Ventilation i Air Conditioning. Stosowane są one zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Przy czym w dalszej w części artykułu skupiamy się wyłącznie na przemysłowych systemach HVAC, które wymagają odpowiedniego dostosowania ich do specyfiki środowiska pracy.

Co wyróżnia systemy HVAC stosowane w branży przemysłowej?

Systemy HVAC stosowane w branży przemysłowej muszą być przede wszystkim dostosowane do specyfiki zakładu i realizowanych w nim procesów produkcyjnych. Najczęściej wchodzące w ich skład wentylację realizują więc nie tylko zadania związane z wymianą powietrza, ale także między innymi:

  • odpylaniem stanowisk pracy,
  • pochłanianiem szkodliwych substancji lub ich rozcieńczaniem do akceptowalnego poziomu stężenia.

Klimatyzacje stosowane w przemyśle odpowiedzialne są z kolei zarówno za regulację temperatury otoczenia, jak i poziomu wilgotności powietrza. Umożliwiając tym samym zachowanie w obiektach odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych. Z kolei ostatnie z elementów systemów HVAC, czyli ogrzewanie projektowane jest tak, aby nie tylko zapewniać optymalną temperaturę dla pracowników, ale także realizowanych procesów produkcyjnych.

Jakie są zalety stosowania systemów HVAC w obiektach przemysłowych?

Integracja przemysłowych instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w jednolite systemy HVAC, oferowane przez między innymi firmę, której specjalizacją są izolacje przemysłowe IzoSerwis niesie za sobą wiele korzyści. Wśród najważniejszych z nich wyróżnić można natomiast:

  • ograniczenie kosztów eksploatacji budynków,
  • dostosowanie funkcjonowania poszczególnych instalacji względem siebie i określonych potrzeb,
  • zwiększenie efektywności energetycznej zakładów.