Windykacja i egzekucja komornicza

Windykacja i egzekucja komornicza – czy to już koniec?

Windykacja i egzekucja komornicza to nie są wesołe tematy i nikogo nie napawają optymizmem, dlatego zawsze warto spłacać swoje zobowiązania finansowe, aby takich sytuacji uniknąć. Niestety często los sprawia, że jest inaczej i trzeba stawić czoło windykacji lub egzekucji komorniczej. Jak sobie z tym poradzić?

Przede wszystkim należy zachować spokój. Na każdym etapie można porozumieć się z wierzycielami. Najważniejsze jest to, aby nie uciekać i utrzymywać stały kontakt z firmą windykacyjną. Nie można też stwarzać problemów podczas egzekucji komorniczej, która i tak jest nieunikniona.

Ile może zabrać komornik?

Działania egzekucji komorniczej są oczywiście związane z wieloma prawami i zasadami kodeksów. Muszę przebiegać zgodnie z prawem, dlatego komornik nie może zająć i zabrać wszystkiego. Występuje coś takiego, jak kwota wolna od potrąceń, która wynosi:

● 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku zajęcia konta bankowego; zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych,
● 50% wynagrodzenia w przypadku zajęcia pensji, ale finalnie dochód nie może być niższy niż najniższa krajowa,
● 40% minimalnego wynagrodzenia w przypadku długów alimentacyjnych bez prawa do wyższej kwoty wolnej od zajęcia – 612 zł netto zawsze musi pozostać do dyspozycji dłużnika.

Jeśli dłużnik pracuje na niepełnym etacie, to kwotę wolną od zajęcia pomniejsza się proporcjonalnie do części etatu.
Nie jest możliwe zajęcie środków pochodzących z alimentów, niektórych świadczeń czy zasiłków.

A jak wygląda sprawa egzekucji komorniczej w przypadku emerytury i renty?

Możliwość pobierania zadłużenia z renty lub emerytury jest jak najbardziej realna, ale
występuje z takim zastrzeżeniem, jak:

● w przypadku emerytury na koncie dłużnika musi pozostać 75% wysokości minimalnej emerytury netto,
● w przypadku renty na koncie dłużnika musi pozostać kwota 651,96 zł netto (jeśli renta przyznawana jest z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) lub 500,55 zł netto (jeśli renta przyznawana jest z tytułu częściowej niezdolności do pracy).

Co komornik może zająć podczas egzekucji komorniczej?

Najczęściej przez komornika zajmowane są oczywiście środki pieniężne, ale komornik może zająć również nieruchomości i ruchomości. Do nieruchomości należą: dom, mieszkanie, działki, lokale, budynki, magazyny, czyli tak naprawdę wszystkie miejsca, których dłużnik jest właścicielem. Do ruchomości należą zaś: telewizory, laptopy, komputery, sprzęt AGD, konsole, radia, wieże, kina domowe, meble, instrumenty, biżuteria i wiele innych rzeczy, które mają jakąkolwiek wartość.

Natomiast komornik nie może zająć przedmiotów takich, jak bielizna i pościel, niezbędnych zapasów żywności i opału oraz innych rzeczy, które są niezbędne dla dłużnika, których pełna lista znajduje się w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego.

Więcej o typach egzekucji komorniczej można czytać na stronie www .

Różnica pomiędzy windykacją a egzekucją komorniczą

Podstawową różnicą jest to, że egzekucję komorniczą może przeprowadzić tylko i wyłącznie komornik, który ma odpowiednie dokumenty, upoważnienia oraz orzeczenia. Z kolei windykacją może zajmować się każdy bez konieczności posiadania ukończonych studiów.

Role komornika a windykacji są zupełnie inne, ponieważ komornik przychodzi po zasądzone należności, a z windykacją zawsze można się dogadać i porozmawiać np. o tym, aby dług rozłożyć na więcej rat, które będą niższe.

W przypadku egzekucji komorniczej, komornik może żądać podania pełnych i prawdziwych informacji dotyczących majątku, a pracownik windykacji, czyli windykator takiego prawa nie ma i nie trzeba podawać takich danych.

Komornik jest funkcjonariuszem państwowym, a windykator nie.

Komornik może siłą przy asyście policji wejść do mieszkania, a windykator może jedynie próbować kontaktować się osobiście z dłużnikiem. Nie ma prawa wejść nieproszony do domu dłużnika i nie może zająć jego przedmiotów.