przeglad hydrantow

W jakim celu wykonuje się badanie hydrantów?

Sprawnie działająca ochrona przeciwpożarowa budynku to klucz do zapewnienia mieszkańcom i pracownikom hal produkcyjnych czy magazynowych, bezpieczeństwa. Regularne przeglądy gaśnic czy hydrantów dają pewność, że w razie wybuchu pożaru, strażacy będą mogli udzielić szybkiej i skutecznej pomocy. 

Badanie hydrantów – dlaczego jest ważne?

Urządzenia przeciwpożarowe, w tym hydranty wewnętrzne, w trakcie pożaru pełnią bardzo ważną funkcję. Bez sprawnych urządzeń, strażacy nie mogą realizować swojej pracy i ratować zdrowia i życia ludzi czy zwierząt. Dlatego też badanie hydrantów, regularne i przeprowadzane przez osoby kompetentne jest tak ważne.

Obowiązek badania hydrantów wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z czerwca 2017 roku. Zgodnie z tym rozporządzeniem hydranty wewnętrzne i zewnętrzne muszą być poddawane regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym. Przeglądy powinny być wykonywane przynajmniej raz w roku. A po co? Wystarczy wyobrazić sobie sytuacje, że wybucha pożar, straż pożarna chce go ugasić, podłącza węże do hydrantu, ale niestety nie leje się z nich woda. Wówczas akcja gaśnicza jest mocno utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Jak wygląda przegląd hydrantów?

Przeglądy hydrantów powinny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie mniej niż raz w roku. Niezależnie czy w nowym, czy w starym budynku, hali produkcyjne czy magazynowej, muszą znajdować się hydranty wewnętrzne, jak i gaśnice. Hurtownia ppoż oferuje różne gaśnice i hydranty, dostosowane do potrzeb danego obiektu. Podczas przeglądu sprawdzana jest szczelność hydrantu, a także jego przepływ. Najczęstszymi nieprawidłowościami podczas badania hydrantów wewnętrznych jest brak w szafkach hydrantowych prądownicy lub węża, które są integralnymi elementem hydrantu wewnętrznego. Brak bieżącej konserwacji może doprowadzić do powstania osadu w rurach, co może zablokować wypływ wody.

Przegląd hydrantów najlepiej zlecić profesjonalistom, którzy mają nie tylko odpowiednie doświadczenie, ale również odpowiednie dokumenty, dzięki którym będą mogli wydać legalizację hydrantów.