Transport krajowy – jak transportowane są poszczególne rodzaje towarów?

10 min

W polskim systemie prawnym funkcjonuje wiele norm regulujących transport krajowy towarów. Wymogi stawiane przed firmami transportowymi różnią się w zależności od typu przewożonego ładunku. Prawo reguluje nie tylko sposób zabezpieczenia towaru, ale także oznakowanie pojazdu. Jak to wygląda w praktyce?

Transport paliw i surowców w kraju

Szczególne regulacje dotyczące transportu lądowego dotyczą paliw i surowców energetycznych.

Pierwsze z nich przewozi się odpowiednio oznaczonymi cysternami, posiadającymi aktualne badania techniczne i dopuszczonymi do ruchu drogowego.

Kierowcy zestawów przewożących paliwa muszą posiadać uprawnienia i świadectwa, które zezwalają im na transport materiałów niebezpiecznych. Co więcej, pojazd musi zostać odpowiednio wyposażony – m.in. w gaśnice proszkowe, tablice numeryczne ADR, czy nalepki ostrzegawcze. Szczegóły na temat przewozu paliw opisane są w umowie ADR, aktualizowanej co dwa lata.

Surowce energetyczne zwykle przewożone są drogą kolejową, rzadziej transportem drogowym. Jeśli konieczny jest przewóz drogowy danego surowca, do jego przetransportowania wykorzystuje się m.in. wywrotki z przechylaną skrzynią ładunkową, ułatwiającą rozładunek.

Jak organizuje się transport żywności?

W przypadku transportu żywności wiele zależeć będzie od specyfiki towaru. Inne warunki przewozu zapewnić należy produktom mrożonym, inne towarom świeżym, roślinom, czy mięsu.

Przewoźnicy zajmujący się transportem żywności powinni stosować się do konwencji ATP, regulującej przewóz towarów spożywczych. Określa ona m.in. temperaturę, w jakiej należy przechowywać określone produkty, a także wyposażenie pojazdu, czy sposoby pomiaru i kontroli chłodni i urządzeń grzewczych.

Istotne znaczenie mają także regulacje unijne, opisujące zasady utrzymania higieny transportu. Przykładowo, w myśl przepisów UE mięso czerwone musi być przewożone w temperaturze niższej niż 7 st. C, z kolei mięso białe – niższej niż 4 st. C. Do transportu żywności w Polsce najczęściej wybiera się lodownie, pojazdy chłodnicze i izotermiczne.

Transport chemii gospodarczej w Polsce

Przewóz chemii gospodarczej wymaga od przewoźników zachowania szczególnej ostrożności. Podobnie jak w przypadku transportu paliw wymaga się, by kierowca odpowiedzialny za przewóz posiadał uprawnienia i dokumenty ADR.

Istotny będzie także stan techniczny naczepy i pojazdu oraz wyposażenie go w środki gaśnicze i oznakowanie ostrzegawcze. Wybór określonego środka transportu do chemii gospodarczej zależy od typu towaru.

Chemikalia płynne przewożone są zwykle przystosowanymi do tego cysternami, z kolei chemia w postaci stałej pakowana jest w paczki zabezpieczające ładunek przed czynnikami zewnętrznymi, zapewniające im właściwą temperaturę, wilgotność i oświetlenie, a następnie ładowana w oznakowane naczepy samochodów ciężarowych.

Transport maszyn i części do maszyn

Specyficzne warunki transportu należy zapewnić także maszynom oraz częściom maszyn, które wykraczają poza gabaryt pojazdów mogących poruszać się po drogach lub osiągają zbyt niską prędkość, by można było nimi swobodnie przejechać w wybrane miejsce.

Niektóre z nich ładuje się na samochody dostawcze, lawety i przyczepy. Po zabezpieczeniu przed przesuwaniem można je przewieźć w wybrane miejsce.

W przypadku maszyn o wysokiej wadze i rozmiarach zorganizować należy transport ponadgabarytowy. Potrzebne są do niego zezwolenia, dzielone według kilku kategorii ładunkowych.

Maszyny przewozi się zwykle na specjalnych lawetach lub platformach, a przed wyjazdem dokładnie planuje trasę. Przejazd kolumny z transportem ponadnormatywnym zwykle odbywa się nocą, by nie stanowić większego utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu.

Transport materiałów budowlanych po polskich drogach

Do środków transportu najczęściej wybieranych przy transporcie materiałów budowlanych zalicza się wywrotki, samochody ciężarowe oraz ciągniki.

Pierwsze z nich służą przewożeniu ładunków sypkich, takich jak piasek, czy żwir, których opróżnianie odbywa się w sposób grawitacyjny. Samochodami ciężarowymi i ciągnikami przewozi się materiały masowe, jak cegły, pustaki, bloczki i inne.

Organizacja transportu towarów budowlanych nie wymaga uzyskania specjalnych pozwoleń. Istotne jest jednak zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ładunkowi oraz pozostałym uczestnikom ruchu. Materiał na naczepie musi być stabilnie przymocowany, tak by nie ruszać się wzdłuż i poprzek osi pojazdu. Pomagają w tym pasy mocujące, demontowane ściany boczne oraz burty.

Przed zaplanowaniem transportu istotne jest zapoznanie się ze specyfiką przewożonego ładunku. Według prawa przewóz poszczególnych towarów w kraju powinien odbywać się w szczególny sposób. Niedopilnowanie obowiązków narazi przewoźnika na surowe konsekwencje finansowe i nie tylko.

Profesjonalny transport krajowy to domena wyspecjalizowanych firm transportowych. Jedną z nich jest M&W Spedition. Tutaj znaleźć można ofertę firmy w zakresie krajowego transportu ciężarowego.

Leave a Reply