radca prawny

Radca prawny – czym się zajmuje?

Osoby z wykształceniem prawniczym mają kilka dróg zawodowych. Jedną z nich jest zostanie radcą prawnym. Radca prawny to zawód, o którym jednak często się zapomina częściej wspominając o prokuratorach, sędziach czy też adwokatach. Czym więc zajmuje się radca prawny?

Kim jest radca prawny?

Osoba taka jak radca prawny w Szczecinie to reprezentant tego zawodu, który ukończył studia prawnicze oraz odpowiednią aplikację radcowską. Zawód ten jest wolnym zawodem zaufania publicznego, którego pełnienie sprawia, iż ma się prawo do zwyczajowego tytułu mecenasa. Czysto teoretycznie zawód radcy prawnego jest bardzo spokrewniony z zawodem adwokata.

To co jest podobne u radcy prawnego oraz adwokata to konieczność przestrzegania norm deontologicznym zawodu, czyli na przykład przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, którego celem jest zapewnienie, iż każdy radca prawny będzie w stanie udzielić jak najbardziej skutecznej pomocy każdemu klientowi niezależnie od tego kim on jest.

Czym zajmuje się radca prawnego?

Zakres obowiązków radcy prawnego jest podobny do tego, który ma każdy adwokat. Występują jednak pewne różnice. Dotyczą one przede wszystkim możliwości pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym. Radca prawny ma do tego prawo podobnie jak adwokat, lecz tylko jeśli nie pozostaje w stosunku pracy, czyli nie jest zatrudniony na bazie umowy o pracę w jakimkolwiek przedsiębiorstwie przez pracodawcę. Radca prawny swój zawód może wykonywać nawet pozostając w stosunku pracy w przeciwieństwie do adwokata.

Do zajęć radcy prawnego należy na przykład udzielanie porad i konsultacji prawnych. Oprócz tego może on pełnić rolę pełnomocnika bądź obrońcy przed sądem we wszystkich sprawach z wyłączeniem karnych, jeśli pozostaje w stosunku pracy, jeśli w nim nie jest to może bronić klienta również w sprawie karnej. Do tego zajmuje się on na przykład sporządzaniem opinii prawnych, czy też opracowywaniem aktów prawnych. Jak widać zawód radcy prawnego jest bardzo bliski adwokata.