renta powypadkowa

Komu przysługuje renta po wypadku?

Wypadki przy pracy zdarzają się bez względu na to, jak ostrożnie zachowuje się pracownik. Na szczęście nie zostaje on ze swoim problemem sam. On lub jego rodzina mogą liczyć na rentę, która przysługuje każdej osobie, która została poszkodowana i nie jest już zdolna do wykonywania swojego zawodu. Mogą ubiegać się o nią także najbliżsi, jeśli wypadek był śmiertelny.

Co uważa się za wypadek w pracy?

To, co jest wypadkiem w miejscu pracy, określa prawo. Uważa się za niego zdarzenie, które spełnia następujące kryteria:

  • uraz lub śmierć powstały w wyniku nagłego działania,
  • uraz lub śmierć zostały wywołane przez przyczynę zewnętrzną,
  • uraz lub śmierć nastąpiły w związku z wykonywaną przez poszkodowanego pracą.

Renta powypadkowa przysługuje nie tylko, kiedy do zdarzenia doszło w zakładzie pracy. Za taki wypadek uznaje się również sytuacje, które wystąpiły w czasie dojazdu lub powrotu z pracy. Renty nie należy mylić z odszkodowaniem, o przyznanie każdego z nich ubiega się osobno.

Komu przysługuje renta za wypadek w pracy?

Renta powypadkowa przysługuje w szczególnych przypadkach. Mogą ubiegać się o nią osoby, które uległy wypadkowi w pracy, w wyniku którego:

  • nie są zdolne do dłuższego wykonywania zawodu,
  • nie są zdolne do wykonywania żadnych czynności zarobkowych.

O takie wsparcie pieniężne mogą ubiegać się także członkowie rodziny poszkodowanego, jeśli zmarł on w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami w pracy. Warunkiem jest pozostawanie na utrzymaniu zmarłego. Jego wysokość jest uzależniona od ilości osób, które mogą skorzystać z takiej pomocy. Renta przysługuje także emerytom i jest wypłacana niezależnie od emerytury.

O rentę powypadkową nie mogą ubiegać się osoby, u których lekarz nie stwierdził niezdolności do pracy. W takich przypadkach można skorzystać z oferty biur pomagających uzyskać prawo do środków pieniężnych, takich jak Podkarpackie Centrum Odszkodowań Versus s.c.. Może się bowiem zdarzyć, że lekarz się pomyli. Wtedy należy złożyć odwołanie w stosownym terminie, a od tego, jak będzie napisane, zależy często pomyślność jego rozpatrzenia. Z takich usług może skorzystać rodzina poszkodowanego, żeby wystąpić o świadczenia w jego imieniu, jeśli sam jest do tego niezdolny. Terminy w instytucjach są bardzo pilnowane.