zmiany podatkowe

Jakie zmiany w podatkach wprowadził Polski Ład?

Wprowadzenie Polskiego Ładu spowodowało wiele chaosu dla podatników oraz księgowych. Z założenia program miał być uporządkowany poprzez nowelizację ustawy – Polski Ład 2.0. Ten zbiór nowych regulacji prawnych z różnych dziedzin ma zapewnić rozwój i pobudzenie gospodarcze po pandemii. Jak wyglądają zasady?

Co Polski Ład zmienił w kwocie wolnej od podatku oraz wysokości progu podatkowego?

Jedną z istotniejszych zmian, którą wprowadził Polski Ład, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł. W efekcie podatnik PIT, który uzyska w ciągu roku dochód do 30 000 zł, nie zapłaci go w ogóle. Poza tym zmiana ta wpływa także na formę wyboru opodatkowania przez przedsiębiorcę. Może się okazać, że bardziej opłacalne będzie, pozostanie na ogólnych zasadach, niż wybór podatku liniowego, gdzie kwoty w ogóle się nie uwzględnia w rozliczeniu. W ramach art. 27 ust. 1 ustawy PIT skali podatkowej podniesiono również próg podatkowy do poziomu 120 000 zł. Gdy wartość ta zostanie przekroczona, wtedy stawka PIT wzrośnie do 32%. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zmian, doradztwo księgowe we wszystkim pomoże.

Jakie ułatwienia w rozliczaniu PIT wprowadza Polski Ład?

W zakresie rozliczenia podatku PIT program Polski Ład przewiduje dodatkowo wprowadzenie licznych ułatwień. Można wśród nich wyróżnić m.in. ulgę dla Polaków wracających z zagranicy, która daje możliwość obniżenia kwoty opodatkowania o 50 000 zł, a także możliwość wspólnego rozliczenia małżonków nawet po roku zawarcia związku małżeńskiego. Innym ułatwieniem jest zerowy PIT dla osób, które osiągają wiek emerytalny, a zdecydują się kontynuować pracę. Zapisy w Polski Ładzie odnoszą się do stałej kwoty ryczałtu dla nierezydentów, jacy przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski. Jak zauważają specjaliści z biura rachunkowego i księgowego Galant, wielu rodaków ma problem ze zrozumieniem zmian, jakie wprowadza Polski Ład.

Jakie zmiany wprowadził Polski Ład w stosunku do przekazywanego podatku VAT?

1,5% podatku należnego fiskusowi można przekazać na konto dowolnej organizacji pożytku publicznego. Aby można było przeznaczyć na rzecz organizacji podatek, niezbędny jest wpis do wykazu ustawowego za cały rok podatkowy. Organizacje mogą uzyskać status OPP, gdy prowadzą swoją działalność do minimum dwóch lat.