Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Utrzymanie dziecka to obowiązek rodziców i nie ma tu najmniejszego znaczenia to, czy są wciąż małżeństwem, czy już nie, a co za tym idzie, każdy z nich mieszka osobno. Jeżeli dochodzi do rozpadu małżeństwa, opiekun dziecka ma prawo starać się o alimenty. Pytanie tylko – jak to załatwić?

Po pierwsze pozew o alimenty

W pierwszej kolejności trzeba złożyć pozew w sądzie. Może go złożyć samo dziecko lub opiekun prawny w imieniu tego dziecka. Warto na tym etapie poradzić się prawnika, aby załatwić tę sprawę poprawnie i z satysfakcjonującym skutkiem. Prawnik nie tylko przygotuje sam pozew, ale również udzieli rad i informacji, jakie dokumenty dodatkowo trzeba dołączyć do wspomnianego pozwu i jak należy zachować się w dalszej kolejności.

Nie wiesz jak uzyskać alimenty na dziecko? Dowiedz się więcej na https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-podzial-majatku-warszawa/

Jakie załączniki należy dołączyć do pozwu?

Sąd nałoży na pozwanego obowiązek płacenia alimentów tylko wtedy, gdy powód udowodni, że pieniądze pozyskane w ten sposób są wręcz niezbędne do zaspokojenia potrzeb dziecka. Warto w związku z tym do pozwu dołączyć też wszelkie dokumenty wskazujące na koszty utrzymania dziecka i inne związane z nim wydatki. Mogą to być rachunki za ubrania, dodatkowe zajęcia, wizyty lekarskie czy leki. Ważne jest również to, aby rodzic, który ubiega się o alimenty, dołączył do pozwu dokument, który będzie poświadczał jego dochody.

Gdzie i jak złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć w sądzie. Wówczas sąd wyznacza termin rozprawy. W czasie gdy ma już ona miejsce, sąd ustala, czy żądanie alimentów ma uzasadnienie, a także, czy oczekiwana suma jest w ogóle możliwa do osiągnięcia. Należy mieć na uwadze to, że kwota, jaka zostanie zasądzona, wcale nie musi być równa kwocie, o którą wnioskuje powód. Może być ona dużo niższa, co wynika zazwyczaj z faktu, iż powód nie ma wystarczająco wysokich dochodów, które mógłby na ten cel przeznaczyć.

Zobacz także: https://kobietaiuroda.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie-co-musisz-na-ten-temat-wiedziec/

Wypłata alimentów

Na podstawie orzecznictwa sądowego pozwany, czyli rodzic dziecka, zostaje zobowiązany do regularnego płacenia alimentów. Czasem jest tak, że ten z różnych powodów tego nie robi. W takich okolicznościach opiekun dziecka może udać się z wyrokiem sądu do komornika, a ten już w odpowiedni sposób daną sprawą się zajmie. Najczęściej wszczyna on procedurę egzekucji należności. Istnieje także rozwiązanie, które pozwala na odzyskanie pieniędzy w sytuacji, w której pozwany nie posiada środków na pokrycie świadczenia. W tym przypadku wystarczy złożyć wniosek o wypłatę alimentów z tak zwanego funduszu alimentacyjnego. Formalności jak widać, jest całkiem sporo.