Jak stosować mleko dla cieląt?

Karmidła dla bydła pomagają we wdrażaniu prawidłowych procesów żywieniowych cieląt. Warto bowiem wiedzieć, że cielę do czwartego dnia życia powinno być odpajane siarą, następnie mlekiem a później preparatem mlekozastępczym. Proces odsadzania jest znacznie prostszy przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania, czyli korytek i okrągłych pojemników z odpowiednią liczbą smoczków, tak aby całe stado mogło pobierać pokarm w tym samym czasie.

Etapy żywienia cieląt w stadzie krów mlecznych

Cielęta, które nie mają jeszcze w pełni rozwiniętego żwacza, pobierają na początku paszę płynną, czyli siarę, mleko i preparat mlekozastępczy. W okresie przejściowym zwierzęta otrzymują zarówno paszę płynną, jak i pokarm stały. Ostatnim etapem jest etap przeżuwania, gdzie zapotrzebowanie na składniki odżywcze pokrywa wyłącznie pasza stała.

Ciele odstawia się od matki dopiero po upływie 4 godzin od porodu, przy czym zwierzę powinno otrzymać siarę już w ciągu pierwszych 30 minut życia ze względu na wysoką zawartość przeciwciał w pokarmie. Dawka dobowa to około 10% masy ciała.

Odpajanie siarą pozwala na ograniczenie problemu brakowania krów i przekłada się na większą wydajność mleczną. Do podawania siary stosuje się wiadra ze smoczkiem umieszczone na wysokości 60 centymetrów od posadzki, tak aby zmusić ciele do picia z podniesiona głową, czyli w pozycji naturalnej. Warto zaopatrzyć się w sondę, która może być niezbędna, gdy ciele nie wykazuje odruchu ssania lub przestanie z różnych powodów pobierać płyny.

Kilka słów o karmidłach dla bydła

Wyposażenie obiektów inwentarskich dostarcza RYMEK – Obsługa Ferm Mlecznych. W asortymencie firmy dostępne zarówno małe poidła o objętości 8 l, jak i duże podłużne korytka na 120 l. Karmidła mogą mieć kształt podłużny lub owalny, a także narożny. Poszczególne modele różnią się sposobem montażu:

  • Karmidło dla cieląt z zawiesiem – wyposażone jest w specjalne uchwyty;
  • Karmidło narożne i podłużne – montowane śrubami w specjalnie przygotowanych otworach;
  • Karmidło na hak – pozwala na dostęp do pokarmu z obydwu stron i może być montowane zawiesiami na rurze. Nadaje się do pasz treściwych i objętościowych.

Najpopularniejszą formą pojenia cieląt jest podawanie mleka z wiadra, aczkolwiek bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie karmideł dla cieląt ze smoczkami, które umieszcza się na wysokości podobnej do wysokości wymienia krowy, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie układu pokarmowego zwierzęcia. Ponadto poidła dla cieląt wyposażone są w zawory dawkujące przepływ preparatu.