gornictwo

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za szkody górnicze?

Zakłady górnicze niechętnie rekompensują straty ponoszone w wyniku prowadzonych prac wydobywczych. Często proponują nieadekwatne odszkodowania lub powierzchownie usuwają powstałe zniszczenia. Jednak wcale nie trzeba godzić się na stawiane przez kopalnie krzywdzące warunki. Co zatem zrobić, by skutecznie dochodzić swoich praw i uzyskać stosowną rekompensatę?

W jakich sytuacjach przysługuje odszkodowanie za szkody górnicze?

Szkody górnicze to wszelkie straty, które poniesiono w wyniku ruchów gruntu spowodowanych przez prace wydobywcze. Niezależnie od tego, czy szkoda dotyczy budynku, gruntu, czy plonów – poszkodowany ma prawo ubiegać się o przysługujące mu odszkodowanie za szkody górnicze. Odpowiedzialny za straty podmiot prowadzący kopalnię jest zobowiązany do wypłacenia stosownej rekompensaty lub naprawy powstałych zniszczeń (sposób określa poszkodowany, nie sprawca).

Co zrobić, by otrzymać należne odszkodowanie?

Odszkodowanie za szkody górnicze można otrzymać po złożeniu stosownego wniosku. Poszkodowany ma prawo ubiegać się o rekompensatę pieniężną lub naprawę szkód niezależnie od ich rodzaju i wartości, pod warunkiem wystąpienia następujących przesłanek:

  • rzeczywistego powstania szkody,

  • związku pomiędzy poniesionymi stratami a negatywnymi skutkami ruchu zakładu górniczego.

Nasi eksperci ds. odszkodowań za szkody górnicze z firmy Kompensata z Rudy Śląskiej przypominają jednak, że:

Wniosek o odszkodowanie najlepiej jest złożyć od razu po wykryciu danej szkody górniczej, ponieważ – zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze z dn. 9.06.2011 r. – po 5 latach od dowiedzenia się o szkodzie dochodzi do jej przedawnienia. Temat przedawnienia bywa jednak rozpatrywany indywidualnie, dlatego nawet z pozornie przegraną sprawą warto zgłosić się do specjalistów, którzy dzięki znajomości prawa mogą pomóc w danej sytuacji.

Sprawy związane z odszkodowaniami bywają skomplikowane, zwłaszcza że w interesie zakładów górniczych nie leży wypłacanie rekompensaty za wyrządzone szkody. Z tego powodu cenne jest wsparcie prawników mających doświadczenie w ubieganiu się o odszkodowania za szkody górnicze– zajmą się oni całym procesem i doprowadzą (nawet skomplikowaną) sprawę do końca.