co jest symbolem swiat

Dlaczego choinka stała się symbolem świąt?

Choinka to symbol silnie zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej. Drzewko iglaste w towarzystwie gwiazdy betlejemskiej i postaci świętego mikołaja stało się nieodłącznym elementem okresu bożonarodzeniowego. Jednak mało kto zastanawia się nad pierwotnym znaczeniem choinki oraz tego, w jaki sposób zdobyła ona aż tak dużą popularność wśród mieszkańców całego świata.

Czego symbolem jest choinka?

Według niektórych źródeł, symbolicznego znaczenia choinki można doszukiwać się aż w epoce starożytnej. Antyczni Rzymianie ozdabiali drzewa liściaste, by zadowolić boga urodzaju i tym samym zagwarantować sobie bogate plony.
Egipcjanie, w dniu przesilenia zimowego, przynosili do domostw zielone liście palm daktylowych na znak zwycięstwa życia nad śmiercią. Celtowie zaś w swojej tradycji dekorowali jemiołę, a druidzi uważali gałązki ostrokrzewu za symbol wieczności.

Mimo istniejących rozbieżności, można uznać, że w wielu kulturach drzewo — zwłaszcza iglaste — stało się symbolem życia, dobrobytu, odradzania się i nadziei.

Obecnie choinka ubierana na święta bożego narodzenia ściśle łączy się z jej tradycyjnym, starożytnym znaczeniem. Mimo że forma drzewa została na przestrzeni lat bardzo urozmaicona, to podstawowa symbolika nadal pozostaje niezmienna. Zarówno sztuczne choinki, jak i te naturalne oznaczają Jezusa, który daje szansę na odrodzenie.

Jak choinka została symbolem świąt?

Choinki – jako symbol Bożego Narodzenia – w obecnie znanej formie zaczęły pojawiać się znacznie później. Za popularyzatora można uznać Marcina Lutra, który zachęcał wiernych do obchodzenia świąt w domowym zaciszu.

W ten sposób choinki stały się powszechnym symbolem typowym dla tego czasu w protestanckich Niemczech. Co ciekawe, na samym początku praktykowano umieszczanie ich pod sufitem z czubkiem skierowanym do dołu.

Kościół katolicki przez długi czas nie pochwalał zwyczaju umieszczania drzewka w domu podczas świąt ze względu na zakorzenienie tego symbolu w wierzeniach pogańskich. Obawiano się również wyparcia szopki z tradycji bożonarodzeniowej.

Jednak z biegiem lat choinka rozgościła się na dobre w domach, także tych o wierze katolickiej. Na ziemie polskie zwyczaj ten dotarł w czasie zaborów razem z niemieckimi żołnierzami i początkowo był spotykany jedynie w miastach. Po czasie zawędrował również na wsie wypierając inne obrządki.
Obecnie iglaste drzewko to niewątpliwy symbol bożego narodzenia. Niezależnie czy wybierzesz sztuczną choinkę, np. z Virpol czy prawdziwą, jest to nieodłączny element świątecznej, magicznej atmosfery.