badania prenatalne

Dla kogo przeznaczone są badania prenatalne na NFZ?

Badania prenatalne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) są przeznaczone dla przyszłych rodziców, którzy podejrzewają wystąpienie wad rozwojowych u swojego nienarodzonego dziecka. NFZ zapewnia dostęp do tych badań dla par, które spełniają określone kryteria medyczne lub genetyczne. Na przykład, jeśli matka ma poważne choroby dziedziczne lub wystąpiły w jej rodzinie wady wrodzone, mogą kwalifikować się do przeprowadzenia badań prenatalnych na NFZ. 

W jaki sposób wykonywane są badania prenatalne?

Badania prenatalne NFZ w Koninie  są przeprowadzane w celu monitorowania rozwoju płodu i oceny zdrowia matki w ciąży. Istnieje kilka różnych metod wykorzystywanych podczas tych badań.

Pierwszym i najczęściej stosowanym badaniem jest tzw. badanie ultrasonograficzne, znane również jako USG. Podczas tego badania, lekarz używa urządzenia zwanej sondą ultradźwiękową, która emituje fale dźwiękowe niewidoczne dla ludzkiego oka. Te fale odbijają się od struktur wewnątrz macicy i są rejestrowane przez sondę, tworząc obraz płodu na ekranie. 

Inną metodą jest badanie krwi matki w celu oceny ryzyka wystąpienia pewnych wad genetycznych i chromosomalnych u płodu. Przykładem takiego badania jest test podwójnego/trójkowego potrójnego, który mierzy poziom kilku substancji w krwi matki. Na podstawie wyników tego badania można obliczyć ryzyko wystąpienia takich chorób jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Turnera.

Kto zazwyczaj wykonuje badania prenatalne?

Badania prenatalne są zazwyczaj wykonywane przez przyszłe matki w celu oceny zdrowia i rozwoju ich nienarodzonego dziecka. Prenatalne badania mogą być przeprowadzane przez różnych specjalistów medycznych, w zależności od kraju i systemu opieki zdrowotnej.

Ginekolodzy i położnicy są często pierwszymi osobami, które wykonują badania prenatalne. To oni udzielają kobietom informacji na temat dostępnych testów, jak np. badania USG, oceniania ryzyka genetycznego czy badań diagnostycznych takich jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki. 

W niektórych przypadkach badania prenatalne mogą być wykonywane przez specjalistów genetyki medycznej. Ci eksperci są w stanie ocenić ryzyko wystąpienia wrodzonych wad genetycznych na podstawie analizy historii rodziny, wyników badań genetycznych oraz innych czynników ryzyka.