kierowca

Czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i jak je uzyskać?

Transport drogowy jest najwygodniejszą i najszybszą formą przewozu towarów. Swoją skuteczność w Polsce zawdzięcza dobrze rozwiniętej sieci drogowej i rozbudowanemu taborowi samochodowemu. Jeśli zamierzasz świadczyć usługi krajowego transportu samochodowego, dowiedz się, czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i jak je uzyskać?

Krajowy transport drogowy

Z danych statystycznych wynika, że z roku na rok transport samochodowy odnotowuje dynamiczny wzrost wolumenu przewożonych ładunków i wykorzystywany jest do przewozu niemal wszystkich rodzajów towarów. Od wymagających szybkiego transportu produktów spożywczych, poprzez przewóz paliw, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń, aż po transport pojazdów i samochodów z wykorzystaniem specjalistycznych autotransporterów. Jak można dowidzieć się na stronie internetowej producenta autolawet i najazdów Kegger z Bolesławca, który oferuje różnego typu autolawety do transportu pojazdów, każdy przedsiębiorca zainteresowany świadczeniem usług transportowych musi pamiętać o konieczności uzyskania stosownego zezwolenia.

Czym jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Podmioty gospodarcze zajmujące się krajowym transportem rzeczy zobowiązane są do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Aby uzyskać zezwolenie, przedsiębiorca spełnić musi wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r., które ustanawiają wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Jak i gdzie uzyskać zezwolenie?

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest przedsiębiorcom, którzy legitymują się certyfikatem kompetencji zawodowych. Potwierdza on kwalifikacje do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Ponadto zobowiązani są do dysponowania bazą zarejestrowaną pod konkretnym adresem i prowadzenia dokumentacji czasu pracy kierowców. Muszą także wykazać się zdolnością finansową wysokości co najmniej równej 9 tys. euro dla jednego pojazdu oraz 5 tys. euro na każdy dodatkowy pojazd. Nie mogą być również karani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne w zakresie prawa o ruchu drogowym. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony przez odpowiednie urzędy miejskie lub starostwa powiatowe.