dom seniora

Co to jest DPS i jakie zadania realizuje?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że dom pomocy społecznej (DPS) to nie to samo, co dom seniora, choć także zapewnia opiekę starszym ludziom. Tym bardziej warto wiedzieć, czym jest DPS i jakie zadania realizuje. Poniżej kilka najważniejszych informacji, które wyjaśnią, komu przysługuje pobyt w domu pomocy społecznej i na jakie formy opieki można tam liczyć.

Kto może ubiegać się o pobyt w DPS?

Domy pomocy społecznej przeznaczone są dla osób, które nie mogą samodzielnie funkcjonować ze względu na zaawansowany wiek lub przewlekłe choroby, w tym wysoki stopień niepełnosprawności ruchowej. Opieka nad osobami starszymi w DPS-ach obejmuje pobyty krótko- oraz długoterminowe,  w tym zakwaterowanie, wyżywienie, a także codzienną pomoc i pielęgnację. Z pobytu w domu pomocy społecznej skorzystać mogą zarówno osoby samotne, spełniające określone kryteria, jak i te, których rodzina nie jest w stanie otoczyć całodobową opieką.

DPS-y przystosowane są do przyjmowania różnych grup pensjonariuszy. Placówki, których zakres świadczeń sprofilowany jest pod kątem potrzeb seniorów, muszą różnić się od tych, które opiekują się ludźmi młodszymi. O skierowaniu do określonego typu domu pomocy społecznej, decydują wiek oraz ocena, jakiej specjalistycznej opieki wymaga kandydat. Najważniejsze jest to, aby przy wsparciu wykwalifikowanego personelu pensjonariusze czuli się w tym domu dobrze i byli zadowoleni z pobytu.

Jakie formy opieki oferują domy pomocy społecznej?

Aby mieć pewność trafności wyboru domu pomocy społecznej, który zapewnia troskliwą, całodobową opiekę nad osobami starszymi, warto zapoznać się z ofertą i programem placówek, takich jak np. Dom Pogodnej Jesieni w Pabianicach. W tego typu miejscach usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne zawsze dostosowane są do potrzeb seniorów. W zależności od stanu zdrowia i możliwości ruchowych, biorą oni udział w zajęciach integracyjnych, w tym w terapii zajęciowej, rehabilitacji oraz spotkaniach grup zainteresowań. Aktywności te zapewniają pensjonariuszom utrzymanie, a nawet poprawę sprawności ruchowej i umysłowej. Istotne są także opieka medyczna i oferta kulinarna – z pewnością atutem placówki będzie domowa kuchnia, przygotowująca posiłki na miejscu, ze świeżych produktów. Najważniejsze jest jednak to, aby seniorzy odczuwali życzliwość i akceptację, co przy zapewnionej opiece medycznej oraz programie aktywizacji, pozwoli im cieszyć się życiem w przyjaznym otoczeniu.