Czy po pandemii czekają nas podwyżki podatków?

Koniec pandemii to koniec ulg podatkowych. Od 16 maja 2022 zamiast stanu epidemii został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Nie wszystkie ulgi i preferencje mające moc prawną w czasie pandemii Covid-19 będą obowiązywać, wiec wiele osób musi liczyć się z podwyżką podatków. Przyjrzeliśmy się najważniejszym zmianom, jakie czekają podatników w najbliższych miesiącach.

Skutki podatkowe odwołania stanu epidemii. Co zmieniło się od czerwca 2022 roku?

Wraz z końcem maja 2022 roku przestało obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków, co w praktyce oznacza konieczność ponownej kalkulacji podatku. Od czerwca 2022 nie ma już zastosowania stawka 5% podatku dochodowego z IP-BOX dla IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19, którą będzie można wykorzystać wyłącznie w zeznaniu rocznym. Wcześniej podatnicy prowadzący działalność związaną ze zwalczaniem epidemii mogli pomniejszać miesięczne zaliczki na CIT o poniesione koszty kwalifikacyjne. Ulga nie ma zastosowania po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, a dla PIT będzie obowiązywać do końca roku. Od czerwca 2022 roku nie ma możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do przeciwdziałania Covid-19 i odliczania tak zwanych darowizn Covidowych od podstawy opodatkowania.

Jakie zmiany wejdą w życie z końcem 2022 roku?

Do końca roku podatnicy mają możliwość rozliczać w zaliczkach na podatek dochodowy preferencyjne koszty kwalifikowane, jakie są ponoszone w ramach opracowywania produktów niezbędnych do zwalczania epidemii Covid-19. Do końca roku będzie można jeszcze skorzystać z ulgi na złe długi na preferencyjnych warunkach. Utrzymane zostają podwyższone limity dla zwolnień z PIT świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników. Mowa o zapomogach, dopłatach do wypoczynku i świadczeń z ZFŚS. Pomoc przy rozliczaniu podatku PIT oferuje biuro rachunkowe PLUS w Katowicach. Specjaliści są na bieżąco ze wszystkimi zmianami, co daje gwarancję korzystnych rozliczeń zgodnych prawem.

Porada księgowego

Czas pandemii oraz wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spowodował wiele zmian podatkowych. Pojawiają się zatem liczne wątpliwości co do prawidłowego zastosowania ulg i wysokości podatków. Wspomniane biuro rachunkowe oferuje doradztwo księgowe w Katowicach. Specjaliści pomogą wybrać najkorzystniejszy finansowo system podatkowy oraz wskażą, które ulgi można wdrożyć. Uchybienia mogą bowiem powodować nałożenie kary grzywny przez Urząd Skarbowy.