Co grozi za jazdę po alkoholu w 2020 roku.

Prawo karne jest jedną z najszybciej nowelizowanych gałęzi prawa w Polsce. Bardzo często wraz ze zmianą władzy politycznej wprowadza się w Polsce liczne zmiany przepisów karnych. W jeszcze nie tak dawnych czasach istniała w Polsce nagonka na kierujących pod wpływem alkoholu, co zaowocowało zaostrzeniem przepisów karnych. Natomiast parę lat temu ustawodawca zdecydował, o losie osób jeżdżących po alkoholu rowerami. Dotychczas czyn ten był kwalifikowany jako przestępstwo, obecnie natomiast jest on traktowany jako wykroczenie. Nie dziwne więc, że zwykły Kowalski może czuć się zagubiony w gąszczu informacji znalezionych w Internecie. Co wiec grozi za jazdę po alkoholu w 2020 roku? Odpowiedź znajdziesz w dzisiejszym wpisie!

Kwestię jazdy po alkoholu regulują dwie główne ustawy. Kodeks karny oraz kodeks wykroczeniowy (zobacz również na lextraffic.pl). Zgodnie z art. 178a kodeksu karnego Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Natomiast wykroczenie jazdy po alkoholu zostało uregulowane w art. 87 kodeksu wykroczeń. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Oprócz powyższego Sąd musi orzec również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstwa zakaz ten wynosi od 3 lat do lat 15. W przypadku recydywy Sąd musi orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach sąd może orzec inny zakaz niż dożywotni. W przypadku wykroczenia jazdy po alkoholu zakaz ten jest znacznie mniejszy, gdyż wynosi od 6 miesięcy do lat 3.

W przypadku przestępstwa występuje jeszcze jedna dolegliwość, mianowicie obowiązek uiszczenia świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to musi być w przedziale od 5 do 60 tys. zł. Przy recydywie minimalny pułap wzrasta do 10 tys. złotych.

Zobacz także: https://www.hyperweb.pl/art-244-kk-zlamanie-zakazu-prowadzenia-pojazdow/