instalacja wentylacyjna

Zasady obsługi i serwisowania instalacji wentylacyjnych

Wentylacja stanowi jedną z podstawowych i ważniejszych instalacji stosowanych we wszystkich budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Jej funkcjonalność i sprawność ma bezpośredni wpływ na zdrowie osób, które w nich przebywają. Niezwykle istotne jest więc, aby znać zasady dotyczące prawidłowej obsługi i serwisowania instalacji wentylacyjnych. Najważniejsze z nich opisujemy w artykule!

Rodzaje instalacji wentylacyjnych

Istnieje kilka podstawowych rodzajów wentylacji – aby więc wiedzieć, jak obsługiwać poszczególne typy, należy najpierw poznać ich charakterystykę. Wyróżnia się przede wszystkim:

  • wentylacja naturalna, czyli grawitacyjna – działa na zasadzie różnicy pomiędzy ciśnieniem zewnętrznym a wewnętrznym budynku. Intensywność wymiany powietrza zależy więc od warunków pogodowych,
  • wentylacja mechaniczna wywiewna – powietrze napływa do budynku w sposób naturalny, przez nawiewniki okienne lub ścienne. Wywiewane jest natomiast w sposób mechaniczny, za pośrednictwem wentylatora wymuszającego usuwanie powietrza,
  • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna – zarówno napływ świeżego powietrza, jak i usuwanie zużytego, następuje w sposób wymuszony za pomocą wentylatorów. Powietrze pobierane jest z zewnątrz przez czerpnię, a odprowadzane przez wyrzutnię.

Instalacje wentylacyjne różnią się od siebie w zależności od proporcji ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego. Na tej podstawie można je podzielić na nadciśnieniowe, podciśnieniowe i zrównoważone – dodaje ekspert z firmy Akint, zajmującej się obsługą urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

Obsługa i serwisowanie instalacji wentylacyjnych

Obsługa wentylacji jest w zasadzie bardzo prosta – należy bieżąco kontrolować jej działanie. Warto wówczas stosować się bezpośrednio do zaleceń producenta, jednak dodatkowo można monitorować stan ciągów oraz nawiewników. W instalacji mechanicznej warto jest sprawdzać funkcjonowanie wentylatorów, czerpni czy wyrzutni.

Serwis instalacji wentylacyjnej polega na regularnym wykonywaniu przeglądów i konserwacji, a także bieżącym usuwaniu usterek. Podobnie jak w przypadku okresowych przeglądów klimatyzacji, specjalista podczas wizyty zajmuje się czyszczeniem i kontrolowaniem jej poszczególnych podzespołów. Są to zarówno przewody wentylacyjne, jak i instalacje odprowadzania skroplin czy filtry powietrza.

Wykonywanie regularnych kontroli wentylacji jest niezwykle ważne – prawidłowość działania instalacji wpływa nie tylko na zdrowie i samopoczucie osób przebywających w budynku, lecz także na efektywność i bezpieczeństwo pracy systemu.