na czym polega technika sondowania

W jakim celu sonduje się grunt?

Każda inwestycja budowlana musi być poprzedzona dokładnym badaniem geotechnicznym gruntu. Jest ono niezbędne do oceny podstawowych parametrów gruntowych, które konieczne są do przygotowania dokumentacji technicznej obiektu. Przeczytaj, jakie są dostępne metody badań geotechnicznych, w jakim celu sonduje się grunt oraz kto wykonuje tego typu analizy.

Do czego przydaje się sondowanie gruntu?

Sondowanie gruntów jest badaniem geotechnicznym, które przeprowadza się w celu oceny zagęszczenia gruntu na danym terenie. Nowoczesne metody badawcze umożliwiają ustalenie podstawowych parametrów gruntowych poprzez analizę wskaźników oporu. Wyniki sondowania gruntu są podstawą do podejmowania właściwych decyzji konstruktorskich i  wybory najlepszej technologii wznoszenia obiektów budowlanych. Warto podkreślić, że od odpowiednio dobranych do struktury gruntu działań, zależy prawidłowe posadowienie budynku i jego stabilność podczas eksploatacji.

Metody sondowania gruntu

Badania specjalistyczne gruntów wykonywane mogą być różnymi technikami. Najpopularniejszymi są sondowania statyczne CPT, CPTU i SCPTU. Wszystkie wymienione metody pozwalają na uzyskanie precyzyjnych danych, które stanowią podstawę do analiz, niezbędnych przy projektowaniu architektonicznym. Specjalistycznymi badaniami gruntów zajmują się profesjonalne firmy wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą. Dobrym przykładem jest firma badań geotechnicznych Baars ze Strzałkowa koło Poznania, która wykonuje sondowania statyczne sondą stożkową i inne badania specjalistyczne gruntu oraz testy sejsmiczne itp.

Jak przeprowadza się sondowanie CPTU?

Jedną z metod badania gruntu jest sondowanie statyczne CPTU. Polega na wprowadzeniu w grunt za pomocą żerdzi pentametru, czyli sondy w kształcie stożka, którą zagłębia się ze stałą prędkością ok. 2 cm/s. Piezoelektryczna sonda stożkowa wyposażona jest w czujniki tensometryczne umożliwiające pomiar siły oporów wprowadzania stożka (qc) i tarcia tulei ciernej (fs), a także w czujnik ciśnienia (u2), który umożliwia pomiar in-situ ciśnienia porowego. Wszystkie te parametry są mierzone w sposób ciągły i jednoczesny. Sondowanie statyczne cechuje duża dokładność pomiaru i wrażliwość na zmienne właściwości podłoża, co pozwala na otrzymywanie bardzo szczegółowych parametrów podłoża gruntowego.