spadek po zmarlym

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – co to znaczy?

Otrzymanie spadku może być czymś korzystnym dla spadkobierców – tylko wtedy, gdy na osobie zmarłej nie ciążyły poważne długi. Domyślnie stosowanym rozwiązaniem w polskim prawie jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Alternatywą jest jeszcze przyjęcie spadku wprost (tzw. przyjęcie proste). Czym dokładnie charakteryzuje się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Czy to się opłaca?

Co dokładnie oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to nic innego, jak zgoda na przyjęcie – wraz ze spadkiem – wszystkich długów, jakie spoczywały na spadkodawcy, do wysokości wartości aktywów wchodzących w skład majątku spadkowego. To swoiste zabezpieczenie dla spadkobiercy. Jeśli zobowiązania ciążące na osobie zmarłej będą przewyższać pozostawione ruchomości i nieruchomości, nie obowiązują one spadkobiercy. Nie będzie on musiał spłacać wyższej sumy niż otrzymana po spieniężeniu aktywów.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza w praktyce oznacza to, że jeżeli spadkobierca w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania informacji o odziedziczonym spadku nie podejmie żadnej formalnej decyzji, wybiera ową ścieżkę.

Kancelaria notarialna w Rzeszowie pomoże w sprawach spadkowych – w tym przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Czy przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza się opłaca?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza opłaca się w kilku sytuacjach. To dobre rozwiązanie wtedy, gdy majątek spadkodawcy był obciążony zobowiązaniami wobec różnych wierzycieli (np. kredytem). Bezpieczną opcją jest zdecydowanie się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wtedy, kiedy spadkobierca nie zna dokładnego stanu majątku zmarłego.

W jaki sposób odbywa się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może odbyć się za pośrednictwem pisemnego oświadczenia przed notariuszem lub przed sądem. Do kancelarii notarialnej należy dostarczyć rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym inwentarz spadkowy – spis, wykaz inwentarza. Jeśli pojawią się tam nieprawdziwe informacje, spadkobierca poniesie dodatkowe konsekwencje finansowe.