opakowania na zywnosc

Opakowania na żywność a prawo. Co mówią przepisy?

Opakowania na żywność, zanim trafią do naszych rąk, muszą przejść długą drogę produkcji – zawsze zgodnej z unijnymi dyrektywami i polskimi przepisami. Wykorzystanie niewłaściwych materiałów może stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkowników. Prawo reguluje wiele zasad dotyczących opakowań na żywność. Jakie wymagania muszą spełnić plastikowe i papierowe pojemniki?

Jakie wymagania muszą spełniać opakowania na żywność?

Atestowane opakowania na żywność muszą charakteryzować się odpornością na uszkodzenia mechaniczne i degradację mikrobiologiczną, higienicznością, szczelnością. Powinny zabezpieczać przechowywane jedzenie przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, np. skrajnymi temperaturami, zanieczyszczeniami, promieniowaniem słonecznym, wilgocią. Opakowania na żywność muszą mieć także odpowiednie oznakowanie, informujące kupującego o ich przeznaczeniu do kontaktu z pokarmem. Dobrym znakiem jest obecność na ich powierzchni danych producenta lub sprzedawcy.

Jakie przepisy mówią o opakowaniach na żywność?

Szczegóły i zasady produkcji opakowań na żywność są definiowane przez wiele unijnych i krajowych aktów prawnych. To one opowiadają o standardach produkcji, oznaczania i przechowywania jednorazowych lub wielorazowych pudełek. Najważniejsze przepisy prawne to:

  • Rozporządzanie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu żywności,
  • Rozporządzenie komisji (WE) nr 450/209 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2828/2008 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, pochodzących z recyklingu,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne, przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Opakowania na żywność, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Cornetdesign SHOP, mogą pochwalić się atestami i zgodnością z unijnymi normami. Zainteresowani mogą zakupić m.in. tacki do naleśników, pudełka na hamburgery, tortille, rożki do frytek.