cybersecurity oferty pracy

Oferty pracy Cybersecurity – o jakie stanowiska można się ubiegać?

Cybersecurity, czyli cyberbezpieczeństwo zyskuje z roku na rok na coraz większym znaczeniu. Firmy działające głównie w branży internetowej zatrudniają specjalistów, którzy zajmują się między innymi analizą ruchu sieciowego, kompleksową ochroną danych użytkowników oraz naprawiają wykryte luki w zabezpieczeniach. Na jakich stanowiskach można znaleźć pracę? Podpowiadamy.

  • Na jakich stanowiskach można pracować w dziale Cybersecurity?

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa tytułują się różnymi opisami stanowisk. Najczęściej jednak ich praca polega na kompleksowym dbaniu o bezpieczeństwo informacji przechowywanych na serwerach konkretnej firmy. Przez cały czas muszą więc współpracować z pozostałymi działami, aby na bieżąco monitorować przetwarzanie danych. Większość obowiązków związana z bezpieczeństwem sieciowym jest podobna, jedynie nazwa stanowiska może być różna. Jest ona głównie zależna od zakresu obowiązków. Wśród ofert o pracę najczęściej można znaleźć takie jak:

– Analityk bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa lub podatności na zagrożenia sieciowe;

– Inżynier ds. cyberbezpieczeństwa;

– Architekt techniczny ds. cyberbezpieczeństwa;

– Technik ds. bezpieczeństwa lub cyberbezpieczeństwa;

– Administrator bezpieczeństwa sieci.

  • Na czym polega praca w dziale Cybersecurity?

Praca Cyber Security polega na kompleksowym tworzeniu bezpiecznych środowisk do pracy dla innych osób zatrudnionych w danej firmie. W ramach obowiązków specjalista zajmuje się także administrowaniem sieci oraz monitoruje bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Największym zagrożeniem dla każdej firmy działającej w branży internetowej są cyberataki. Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa planuje oraz wdraża rozwiązania, które pomagają zapobiegać takim sytuacjom. W swojej pracy współpracuje także z programistami. Tworzy w ten sposób ewentualne scenariusze ataków oraz wycieku informacji, oraz instaluje niezbędne oprogramowanie ochronne.

Dużo bardziej doświadczeni pracownicy w Cybersecurity zajmują się także tworzeniem autorskich rozwiązań zabezpieczających. Są one następnie zintegrowane z firmowym sprzętem, oprogramowaniem i całą siecią, na której działają wszystkie osoby zatrudnione w firmie. Przez większość czasu praca specjalisty polega na drobiazgowej analizie informacji pochodzących zarówno z serwerów, jak i tych zgłaszanych przez pracowników i użytkowników, a także klientów. Zaistniałe problemy próbuje on odtworzyć w bezpiecznym środowisku, a następnie znajduje rozwiązania, które pozwalają zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Następnie składa raporty z osiągniętych wyników.

  • Co trzeba umieć, aby ubiegać się o pracę w Cybersecurity?

Specjalista pracujący w dziale Cybersecurity musi przede wszystkim posiadać doskonałą znajomość oprogramowania zabezpieczającego, między innymi aplikacji antywirusowych i zapory sieciowej. Musi także doskonale znać najważniejsze systemy operacyjne. W ramach swoich obowiązków wykonuje także analizę ruchu sieciowego, więc musi pefekcyjnie znać wszystkie potrzebne narzędzia, które usprawniają procesy gromadzenia i przetwarzania takich informacji.

Umiejętności analityczne są niezbędne, aby móc szybko znaleźć najpoważniejsze problemy i szybko je eliminować, zanim dojdzie do ich eskalacji. Specjalista Cybersecurity przez większość swojej pracy czyta generowane raporty i szuka nietypowych aktywności. Następnie wdraża odpowiednie kroki, które mają na celu ochronę informacji i bezpieczeństwa użytkowników.

Po wymaganym zabezpieczeniu sieci, komputerów i informacji, jego praca ogranicza się w głównej mierze na stopniowym zwiększaniu ochrony. W tym celu przygotowuje potencjalne scenariusze cyberataków oraz wyszukuje słabe punkty w zainstalowanych urządzeniach. Stara się także wskazać zagrożenia wewnętrzne i uświadamia pracowników, w jaki sposób dbać o bezpieczeństwo informacji. Przy wykonywaniu tych wszystkich zadań potrzebna jest kompleksowa i nieustannie poszerzana wiedza. Specjalista Cybersecurity musi być więc otwarty na nowe szkolenia i przygotowany do odbywania kursów.