Nowa bankowość internetowa oraz sposób autoryzacji transakcji w Toyota Bank

Toyota Bank Polska wdrożył nowy system bankowości internetowej oraz nowy sposób autoryzacji transakcji – aplikację mobilną. Rozwiązanie spełniające wszelkie wymogi dyrektywy PSD2, umożliwi klientom dokładną identyfikację wykonywanych operacji oraz zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji.

Nowa bankowość internetowa Toyota Bank to przejrzyste menu i kafelkowy układ pulpitu z mini aplikacjami zapewniający łatwy i szybki dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu w technologii umożliwiającej wygodne korzystanie z niej z tabletu czy smartfona.

Nowa bankowość zapewnia dostęp poprzez API (Application Programming Interface) dla tzw. TPP (Third Party Providers), którzy na mocy dyrektywy PSD2 od dnia 14 września 2019 r. mogą realizować za zgodą klienta usługi płatnicze bezpośrednio w bankowości internetowej. Obowiązywać będą również przepisy dotyczące m.in. weryfikacji klienta, obowiązku stosowania przez banki mechanizmów tzw. silnego uwierzytelniania klienta (ang. strong customer authentication – SCA) oraz mechanizmów dynamicznego powiązania (ang. dynamic linking). Wprowadzane rozwiązania mają w szczególności zminimalizować ryzyko wykonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych, inicjowanych przez przestępców chcących nielegalnie przywłaszczyć środki klientów banków.

Toyota Bank z maksymalnym wyprzedzeniem podjął działania ułatwiające klientom przygotowanie się do zmian. Pierwsza informacja o zmianie sposobu działania bankowości internetowej i zmianie treści regulaminów wysłana została do klientów już pod koniec kwietnia 2019 r., a samo rozwiązanie spełniające wymogi dyrektywy PSD2 zostało wdrożone 19 sierpnia 2019 r., tak aby zapewnić klientom wystarczająco długi okres czasu na zapoznanie się ze zmianami.

Bank zapewnia możliwość zdalnego przeprowadzania czynności bankowych (w tym zlecania transakcji płatniczych), w dwóch formach:

  1. w formie elektronicznej (bankowość elektroniczna);
  2. telefonicznie (poprzez kontakt z pracownikiem Banku lub obsługę automatyczną).

W przypadku obsługi transakcji w formie elektronicznej, wdrożone zostało narzędzie służące do autoryzacji transakcji – aplikacja mobilna. Aplikację Mobilna Autoryzacja Toyota Bank można pobrać z Google Play lub App Store. Przystosowana jest ona do większości urządzeń mobilnych (smartfony, tablety itp.) wyposażonych w aktualnie oferowane oprogramowanie oraz może łatwo zostać dostosowana do ewentualnych przyszłych wymogów bezpieczeństwa regulacyjnego. Od dnia 14 września b.r. będzie to jedyne narzędzie do autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej.

Do dyspozycji klientów ciągle pozostają automatyczny system telefoniczny (IVR) oraz Infolinia. Od 14 września 2019 r. większość usług i dyspozycji możliwych będzie do zrealizowania również tymi kanałami. Jednakże Bank zachęca wszystkich klientów do korzystania z nowoczesnych rozwiązań w kanale elektronicznym, zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa.

– Na podstawie analiz prawnych wykonanych przez Toyota Bank, aplikacja mobilna w bankowości elektronicznej jest obecnie jedynym sposobem na pełną realizację wymogów bezpieczeństwa, określonego nowymi przepisami. Nie spełniają ich zarówno stosowane dotychczas tokeny sprzętowe – z uwagi na brak powiadamiania o kwocie transakcji oraz danych odbiorcy, jak i również SMS-y – szczególnie w zakresie wypełnienia wymogu, aby wszelkie zmiany kwoty lub odbiorcy skutkowały unieważnieniem wygenerowanego kodu uwierzytelniającego z powodu braku kontroli nad raz wysłanym kodem SMS.

Z tego względu, ta forma autoryzacji nie była brana pod uwagę w trakcie analiz nad wdrożeniem wymogów ustawy. Wcześniejsze wdrożenie zapewnia klientom elastyczne przejście na nową formę autoryzacji transakcji. Jednocześnie zapewniamy, że zarówno teraz, jak i po 14 września nasi klienci wciąż będą mieli dostęp do bankowości w formie telefonicznej – mówi Małgorzata Wachowska, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Wsparcia Biznesu i Procesów w Toyota Bank Polska.

Na stronie internetowej Banku przygotowany został dla klientów Toyota Bank zestaw informacji o zmianach oraz na bieżąco dodawane są pytania i odpowiedzi na podstawie rozmów z klientami.

Informacja o banku:

Toyota Bank Polska S.A. prowadzi działalność na krajowym rynku od 2001 roku. W 2002 bank uruchomił także działalność leasingową w spółce Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Oferta banku skupia się głównie wokół finansowania zakupu samochodów Toyota. Usługi banku skierowane są zarówno do Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W 2007 roku bank uruchomił platformę bankowości elektronicznej. Oferta banku została rozszerzona o konta osobiste i oszczędnościowe, lokaty, pożyczki i karty płatnicze, a także systemy obsługi poprzez Internet, telefon i SMS.