laweta

Laweta z OC sprawcy – czy to możliwe?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy istnieje możliwość skorzystania z lawety na koszt ubezpieczenia sprawcy, gdy ulegasz wypadkowi samochodowemu? Wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale takie rozwiązanie jest dostępne w ramach polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC. Serwisowanie samochodów i ich holowanie należy do usług, na które możemy liczyć w takiej sytuacji. 

Co mówią przepisy prawa o lawecie z OC sprawcy?

Zgodnie z prawem ubezpieczeń komunikacyjnych, każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupienia polisy OC, która chroni go przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w przypadku wypadku. To oznacza, że jeśli zostaniemy poszkodowanymi w wyniku kolizji spowodowanej przez innego kierowcę, jego polisa OC pokryje koszty naprawy naszego samochodu oraz ewentualne koszty związane z holowaniem pojazdu.

Warto jednak pamiętać, że przepisy te dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy winą za wypadek obarczony jest sprawca – jeśli obie strony ponoszą współodpowiedzialność za zdarzenie, koszty lawety mogą być podzielone proporcjonalnie do stopnia winy każdej ze stron. W każdym razie warto skorzystać z lawety Białystok. Cena może być bowiem w całości pokryta z OC sprawcy.

Jak opłacić lawetę z ubezpieczenia sprawcy kolizji lub wypadku?

Aby skorzystać z lawety na koszt ubezpieczenia sprawcy, konieczne jest zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, które pokryje te koszty. Warto zrobić to jak najszybciej – najlepiej w ciągu kilku dni od zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o sytuacji, czasie i miejscu wypadku, dane osobowe sprawcy i poszkodowanego oraz ich samochodów. Ubezpieczyciel, na podstawie zgłoszenia oraz innych dowodów, takich jak zdjęcia z miejsca zdarzenia czy oświadczenia świadków, ustali stopień winy stron i podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania.

Kiedy można liczyć na pomoc lawety?

Laweta z JANSO na koszt ubezpieczenia sprawcy może być udzielona w przypadku różnorodnych zdarzeń drogowych. Najczęściej mówimy tutaj o kolizjach czy wypadkach, w wyniku których pojazd jest uszkodzony na tyle poważnie, że nie może kontynuować jazdy. Warto jednak pamiętać, że nie ma prawnego obowiązku przewiezienia naszego samochodu lawetą – decyzja o takim sposobie transportu pozostaje po stronie poszkodowanego.