kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny- co to takiego?

Jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Jest ona ustawiona na rzecz banku, który kredytuje na prawie użytkowania wieczystego albo na prawie własności nieruchomości. Kiedy jest udzielany? Najczęściej wtedy, gdy w grę wchodzi budowa domu lub zakup nieruchomości. Taki kredyt możemy zaciągnąć w walucie krajowej albo zagranicznej, w banku preferowanego przez klienta. Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest oczywiście hipoteka, ale również majątek kredytobiorcy. Ręczy on swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Formami zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki są: ubezpieczenia pomostowe, poręczenie, blokada środków na rachunku, weksel, poręczenie osoby trzeciej, która posiada zdolność kredytową.

Rodzaje kredytów hipotecznych

 • Kredyt hipoteczny konsolidacyjny- połączenie kilku kredytów w jeden, co wpływa na to, że jest jedno zobowiązanie i jedna rata.
 • Kredyt hipoteczny refinansowany- spłata wcześniej zaciągniętego kredytu na korzystniejszych warunkach niż w poprzednim zobowiązaniu
 • Pożyczka hipoteczna- daje szansę na uzyskanie środków na dowolny cel z zabezpieczeniem w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości klienta

Koszty kredytu hipotecznego

Koszt kredytu hipotecznego zależy od wielu czynników, z których głównym są odsetki naliczane od kapitału pozostałego do spłaty. Dodatkowe koszty to:

 • Prowizja narzucana z banku
 • Ustanowienie hipoteki przez sąd
 • Wszelkie koszty notarialne
 • Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości jej nie posiadających lub przy wydzieleniu odrębnego lokalu w nieruchomości
 • Ubezpieczenie od zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie na życie
 • Całkowity koszt kredytu
 • Prowizja za wcześniejszą

Otrzymanie kredytu hipotecznego

Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny to zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości nie jest jedyną formą gwarancji, jakiej wymaga bank. Takie zobowiązanie wymaga od nas udowodnienia, że będziemy w stanie w przyszłości ten kredyt spłacić. Jeżeli chcemy zakupić nieruchomość, procedura otrzymania kredytu hipotecznego krok po kroku wymaga od nas przedstawienia lokalu, którym jesteśmy zainteresowani oraz dokumentów potwierdzających nasze zatrudnienie i pozostałe rodzaje zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny zawsze jest udzielany na konkretny cel. W przypadku zakupu mieszkania lub domu, musimy wiedzieć, jaką nieruchomość chcemy nabyć. Starając się o finansowanie, musimy wskazać dokładną lokalizację oraz cenę udokumentowane przez dewelopera lub rzeczoznawcę. Dokładnie musimy określić, ile powinien wynieść wkład własny. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony jedynie wtedy, kiedy zapłacimy wymaganą sumę pieniędzy, czego podstawą jest umowa przedwstępna zakupu nieruchomości. Dopiero z potwierdzeniem wykonania wpłaty możemy udać się do banku aby podpisać umowę kredytową. Dokumenty, które musimy posiadać to:

 • Umowa o pracę, a do niej:
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy,
 • umowa o pracę,
 • świadectwo pracy,
 • deklaracja pracodawcy o chęci przedłużenia umowy o pracę (w przypadku umów na czas określony).
 • Umowa cywilno-prawna, a do niej:
 • oświadczenie o dochodach,
 • umowy za okres ostatniego roku,
 • deklarację PIT za ostatni rok podatkowy.
 • Samozatrudnienie, a do niego:
 • zaświadczenie o nadaniu NIP-u i REGON-u,
 • zaświadczenie o wpisie do CeiDG lub KRS,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o niezaleganiu z opłatami,
 • deklaracja PIT za poprzedni rok podatkowy,
 • dokumenty księgowe, takie jak KpiR, pełna księgowość lub ewidencja faktur.

Sprawdź więcej na https://transakcja24h.pl/