maszyna do relokacji

Jak wygląda przygotowanie maszyny do relokacji?

Rozwój przedsiębiorstwa bardzo często wiąże się z relokacją maszyn przemysłowych i całych ciągów technologicznych. Relokacja to trudny i wieloetapowy proces, który należy zlecić profesjonalnej firmie relokacyjnej. Proces ten polega głównie na przeniesieniu maszyn przemysłowych z jednego miejsca do miejsca docelowego. Zobacz, jak wygląda cały proces wraz z przygotowaniem maszyn do relokacji!

Jakie czynności powinny być wykonane przed relokacją?

Każda relokacja powinna zostać poprzedzona dokładną analizą, pomiarami oraz przygotowaniem maszyny do transportu! Do jej przeprowadzenia powinni zostać zatrudnieni specjaliści, którzy mają odpowiednią wiedzę z zakresu logistyki i technologii, doświadczenie i sprzęt. Każda relokacja maszyn przemysłowych wymaga zaplanowania dokładnie wszystkich etapów, dlatego konieczne jest opracowanie szczegółowego projektu przeniesienia maszyn. Wykonany projekt jest gwarantem bezpieczeństwa i nie naraża zakładu na ewentualne koszty wynikające z uszkodzenia maszyny i przestoju w produkcji. Gdy plan jest sporządzony, a wszelkie pomiary maszyn i miejsca docelowego są wykonane, konieczne jest przygotowanie maszyn do relokacji!

O czym pamiętać przy demontażu maszyn przemysłowych?

Przygotowanie maszyn do relokacji obejmuje ich demontaż, czyli rozłożenie maszyny na podzespoły. Niezwykle ważne jest także spisanie i zabezpieczenie każdej, nawet najmniejszej części maszyny, która mogłaby się zgubić podczas jej przenoszenia, pakowania i transportu. W tym celu wykonujemy dokładną dokumentację, w której opisujemy każdy element odłączany od urządzenia na czas transportu – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z firmy INTER-TECH, która zajmuje się relokacją maszyn i całych zakładów przemysłowych oraz automatyzacją przemysłową.

Nie tylko sama maszyna przemysłowa powinna zostać zabezpieczona, ale również otoczenie, czyli przestrzeń, jaka jest potrzebna na demontaż, wyniesienie maszyny z pomieszczenia i jej montaż. Ważne jest także podnoszenie i transport ładunków. Niepoprawne obchodzenie się z maszyną może doprowadzić do jej awarii, zepsucia, a nawet do niebezpiecznego wypadku z udziałem pracowników. Dlatego zawsze należy powierzyć relokację maszyn profesjonalistom.