audyt podatkowy

Jak wygląda audyt podatkowy w firmie?

Wewnętrzny proces kontroli podatkowej to nie jedyne narzędzie weryfikujące działanie firmy. Jedną z metod jest nawiązanie współpracy z doświadczonymi audytorami, którzy na zlecenie wykonują podatkowy audyt niezależny. Jego procedura obejmuje sprawdzenie bieżących rozwiązań podatkowych i wyeliminowanie błędów, które na przestrzeni lat mogły się pojawić. Chociaż taka procedura nie jest obowiązkowa, niesie za sobą mnóstwo korzyści. Jakich?

Na czym dokładnie polega przeprowadzanie audytu podatkowego?

Firma zewnętrzna odpowiedzialna za realizację kontroli podatkowej zazwyczaj zajmuje się weryfikacją:

  • wewnętrznych procedur podatkowych, rozliczeniowych i księgowych Podatnika;
  • dokumentów źródłowych np. faktur, deklaracji podatkowych czy ewidencji.

Według sugestii specjalistów z biura rachunkowego Status w Warszawie, dokładne zbadanie procesów podatkowych w firmie wpływa na prawidłową ocenę rzeczywistego stanu danego podmiotu. Dlatego do ww. dokumentacji należy dołączyć również wszelkie inne dokumenty źródłowe, które mają wpływ na sytuację podatkową danej firmy. Celem tak szczegółowej weryfikacji Kontrahenta jest określenie marginesów dodatkowych możliwości rozliczeniowych i prawnych, dzięki którym podmiot będzie mógł usprawnić działania księgowe. Audyt podatkowy służy również uwidocznieniu błędów, wskazaniu drogi wyjścia i określeniu zasad umożliwiających wyeliminowanie ich powtarzania w przyszłości.

Dlaczego warto skorzystać z audytu podatkowego?

Co zyskuje przedsiębiorca dzięki uzyskaniu zewnętrznej weryfikacji działań księgowych i podatkowych? Przede wszystkim ma zapewnioną możliwość w pełni legalnego usunięcia nieprawidłowości pojawiających się na przestrzeni lat w prowadzeniu ewidencji, rejestrów czy deklaracji podatkowych. Optymalizacja procedur wewnętrznych pozwala naprawić błędy popełniane obecnie i zapewnia skuteczną możliwość zapobiegania im w przyszłości. Co więcej, Podatnik zyskuje podniesiony poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa pod kątem prawnym, podatkowym i finansowym. Warto pamiętać, że niezależna weryfikacja podatkowa firmy zawsze odbywa się pod zobowiązaniem o tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego. Dlatego przedsiębiorca nie musi obawiać się ujawnienia danych wrażliwych i tajemnic firmy związanych z jego polityką podatkową.