na czym polega inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budynku – co powinna zawierać?

Dopóki nie staniemy wobec konieczności rozbudowy budynku albo przebudowy, możemy w ogóle nie wiedzieć, na czym polega inwentaryzacja. Tymczasem jest ona niezbędna, aby takie prace mogły być zrealizowane. Jest potrzebna, jeżeli nieruchomości muszą być dostosowane do współczesnych wymagań. Przede wszystkim jako właściciele budynku musimy sobie uświadomić, że samodzielnie nie będziemy potrafili wykonać inwentaryzacji, ponieważ trzeba mieć do tego odpowiednie uprawnienia.

Czym tak naprawdę w prawie jest inwentaryzacja?

Okazuje się też, że inwentaryzacja wcale nie będzie prezentować się w przepisach tak, jak wielu osobom się wydaje. Jeżeli chodzi o nasze rodzime rozporządzenia i ustawy, to nie ma jakiejś oficjalnej definicji bezpośrednio mówiącej, czym jest inwentaryzacja budynku.

Niemniej jednak, powszechnie jest ustalone, że działania takie będą się odnosić do realizacji pomiarów, a także określenia kondycji elementów konstrukcyjnych w obiekcie budowlanym. Poza tym pomimo tego, że inwentaryzacja nie jest elementem wprost wymienionym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietniu 2012, to właśnie ona jest niezbędna i ona jest podstawą do wykonania ekspertyzy technicznej. Ta ostatnia z kolei jest elementem koniecznym do wykonania projektu budowlanego.

Zakres inwentaryzacji uzależniony od inwestora?

Brak tej definicji będzie oddziaływać także na zakres i strukturę działań odnośnie obiektów budowlanych. Pojawia się tutaj pewien problem organizacyjny, ponieważ nie jest z góry ustalone, jakie działania mają być w praktyce realizowane. Tak naprawdę inwestor sam musi określać zakres inwentaryzacji obiektu, a raczej chodzi o indywidualną decyzję projektanta.

Ważne jest jednak to, że stopień inwentaryzacji i jej forma muszą być powiązane z zakresem prac budowlanych, które są przewidziane do wykonania. W efekcie uniwersalny zakres inwentaryzacji obiektów budowlanych po prostu nie istnieje. Na szczęście projektanci wiedzą, jak sobie poradzić z inwentaryzacją.