szkoły

Interesujesz się kosmetyką? Aplikuj na kierunek technik usług kosmetycznych!

Technik usług kosmetycznych to jeden z często wybieranych kierunków w szkołach policealnych. Tytuł technika można uzyskać już po 2 latach nauki. Dlaczego warto zdecydować się na naukę w tym trybie? Jakie wymagana trzeba spełnić, aby rozpocząć swoją edukację? Sprawdź!

Technik usług kosmetycznych – dlaczego warto?

Kierunek dostępny w szkołach policealnych określany jako technik usług kosmetycznych, który pozwala na uzyskanie kwalifikacji jak FRK. 04. wykonywanie zabiegów kosmetycznych, skierowany jest do osób, które interesują się kosmetyką.

Obecnie, gdy branża beauty stale się rozwija, rośnie także zapotrzebowanie na pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem usług kosmetycznych. Właśnie dlatego popularność tego kierunku jest tak duża.

Kierunek technik usług kosmetycznych Kraków – https://faber.edu.pl/szkoly/szkoly-policealne/technik-uslug-kosmetycznych/ z aktualnymi ofertami w krakowskich szkołach policealnych można zapoznać się bliżej online.

Jak długo trwa nauka w kierunku technik usług kosmetycznych?

Osoby, które chciałyby rozpocząć naukę w kierunku technik usług kosmetycznych, muszą przygotować się na 2 lata edukacji.

Szkoły policealne, wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom swoich uczniów, prowadzą zajęcia w trzech trybach, czyli jako dzienne, wieczorowe i zaoczne. Wybierając tryby jak wieczorowy i zaoczny można łączyć ze sobą dotychczasową pracę razem z nauką.

Technik usług kosmetycznych – jaki program obejmują zajęcia?

Zajęcia w kierunku jak technik usług kosmetycznych włączają pełną gamę przedmiotów, które pozwalają uczestnikom zajęć na uzyskanie kompleksowej, przekrojowej wiedzy dotyczącej kosmetyki, w tym zabiegów kosmetycznych, kosmetyków, dermatologii.

Nauka dzielona jest na dwa obszary, czyli na kształcenie zawodowe teoretyczne oraz kształcenie zawodowe praktyczne.

W ramach kształcenia teoretycznego podejmowane są tematy jak:

  • podstawy przedsiębiorczości i marketingu

  • BHP w pracy w gabinecie kosmetycznym

  • kosmetyka

  • preparatyka kosmetyczna

  • podstawy anatomii i fizjologii

Zajęcia praktyczne w trakcie nauki dotyczą różnych obszarów kosmetyki, między innymi makijażu, stylizacji, kosmetyki twarzy i ciała, w tym dłoni i stóp, masażu kosmetycznego.

Jak zapisać się do szkoły policealnej na kierunek technik usług kosmetycznych?

Aby zapisać się na zajęcia, konieczne jest posiadanie wykształcenia co najmniej średniego. Matura nie jest wymagana. Należy także przekazać do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie kosmetyczki oraz wymagany formularz do aplikowania do szkoły, który można znaleźć najczęściej na jej stronie internetowej.

Warto wskazać, że wiele szkół prowadzi zajęcia bezpłatne, co pozwala na uzyskanie wykształcenia bez dodatkowych kosztów.