pal cfa

Czym charakteryzują się pale CFA?

Obudowa wykopu jest niezbędna, aby pracownicy mogli bezpiecznie pracować w jego wnętrzu. W tym celu wykorzystuje się różne techniki palowania, spośród których najpopularniejsze jest palowanie CFA. Z naszego artykułu dowiesz się, czym się one charakteryzują.

Jak wybrać odpowiednią palisadę?

Przed przystąpieniem do wyboru palisady, należy przeprowadzić prace geotechniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami, które pozwolą wybrać najlepszą technologię. Wybór rodzaju konstrukcji oporowej uzależniony jest od wielu czynników m.in. specyfiki terenu, jego otoczenia, rodzaju gruntu, wielkości wykopu, a także możliwości zastosowania konkretnej metody i związanych z wyborem danego rozwiązania kosztów, co potwierdza przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Dobór odpowiedniego sposobu palowania musi uwzględniać wymagania techniczne związane z planowanymi obciążeniami wznoszonej budowli, ale też rodzaj podłoża i jego nośność. W celu właściwej stabilizacji ścian wykopu stosuje się kilka rodzajów palisad. Należą do nich kolumny DSM oraz mikropale, a także najczęściej wykorzystywane pale CFA, tłumaczy nasz rozmówca.

Zastosowanie pali CFA

Pale CFA zbrojone powstają poprzez wkręcenie ciągłego świdra o pustym rdzeniu w podłoże. Zbrojenie pala wprowadza się w świeży beton przy pomocy wibratora lub bez jego użycia. Najczęściej pale CFA zbrojone są profilem lub koszem zbrojeniowym. Palowanie to doskonała alternatywa dla tradycyjnych fundamentów. Stosuje się je w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych. Pale CFA wyróżniają się możliwością bardzo szybkiego wykonania palowania, z wydajnością dochodzącą do około 200 metrów bieżących dziennie dla jednej pracującej palownicy.

Ponieważ przy palowaniu nie występują elementy tracone, tak jak przy palach przemieszczeniowych, technologia CFA oznacza znacznie niższe koszty. Liczy się także brak konieczności stosowania osłon rurowych i ich obsługi, co wpływa na pracochłonność, a więc zarówno na ilość potrzebnego czasu, jak i kwestie związane z niezbędnymi wydatkami. Poza brakiem wibracji oraz o wiele mniejszym hałasem, technika wykonania pali CFA pozwala też na umieszczanie pali blisko siebie, co ułatwia wykonywanie palisad. Bardzo ważny jest też fakt, że wiercenie pali, nie wywołuje przemieszczeń gruntu, co pozwala na zachowanie układu warstw i pierwotnej spoistości.