straz pozarna

Czy odzież strażacka zapewnia pełną ochronę przed ogniem?

Strażacy należą do grupy zawodowej narażonej na działanie czynników gorących podczas wykonywania obowiązków w ramach pracy. Akcje przeciwpożarowe wiążą się z różnym stopniem zagrożenia, dlatego konieczne jest stosowanie wszelkich środków ostrożności, w tym przede wszystkim odzieży o zróżnicowanym poziomie ochrony? Jakie rodzaje odzieży noszą strażacy podczas akcji? Jakie normy musi spełniać umundurowanie? Czy odzież strażacka chroni przed ogniem w pełnym stopniu?

Rodzaje odzieży strażackiej

Do akcji przeciwpożarowych przygotowano dwa rodzaje odzieży strażackiej. Pierwszym jest odzież podstawowa przeznaczona do noszenia podczas akcji gaśniczych, a także wszelkich działań wykonywanych w ramach akcji ratowniczych oraz pomocy w czasie katastrof. Drugim rodzajem jest odzież strażacka specjalna, zapewniająca bezpieczeństwo podczas akcji wymagających podejścia, a nawet wejścia w akcję przeciwpożarową, gdzie strażak narażony jest na wysokie poziomy ciepła konwekcyjnego i kontaktowego, a także promieniowania cieplnego.

Jaką ochronę zapewnia odzież strażacka podstawowa?

Odzież strażacka podstawowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 469:2006 (U) [6]. Podstawowe wymagania tej normy dotyczą rozprzestrzeniania się płomienia, co oznacza, że materiały zastosowane do produkcji odzieży (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej warstwy) powinny być niepalne. Jak dodaje sklep ze sprzętem strażackim Sprzęt-Poż., dotyczy to nie tylko tkaniny, ale również materiału mankietów, elementów odzieżowych, akcesoriów i szwów. Odzież strażacka podstawowa charakteryzuje się odpornością na przenikanie ciepła konwekcyjnego i promieniowania cieplnego. Musi być również wodoszczelna. Odzież strażacka powinna składać się zatem z zewnętrznej tkaniny niepalnej, membrany wodoszczelnej, warstwy włókninowej, zwiększającej izolacyjność cieplną, niepalnej podszewki oraz bariery chroniącej przed podsiąkaniem.

Jakie wymagania musi spełnić specjalna odzież strażacka?

Oprócz spełnienia wymogów normy PN-EN 469:2006 (U) [6], od dzieży strażackiej przeznaczonej do zastosowania podczas trudnej i specjalistycznej akcji przeciwpożarowej, wymaga się również spełnienia kryteriów zawartych w normie PN-EN 1468:2007 U) [10]. Wyróżnia ona trzy typy odzieży ochronnej:

  • kaptur ochronny z wizjerem siatkowym,
  • płaszcz z kapturem ochronnym z wizjerem siatkowym,
  • pełna odzież ochronna z kapturem, który posiada wizjer.

Odzież ma za zadanie chronić strażaka podczas ryzykownych akcji przeciwpożarowych przed ciepłem kontaktowym, konwekcyjnym i promieniowaniem cieplnym.