badanie oczu

Co warto wiedzieć o badaniu struktury dna oka, czyli HRT?

Obraz dna oka pozwala na wykrycie wielu zmian chorobowych, które mogą doprowadzić do poważnych zaburzeń widzenia, a niekiedy nawet utraty wzroku. Wśród groźnych chorób, jakie można diagnozować na podstawie takich obserwacji, szczególnie znaczenie ma jaskra, ponieważ jej postępy nie dają wyraźnych objawów na wczesnych stadiach rozwoju. Systematyczne badania HRT warto przeprowadzać profilaktycznie z częstotliwością uzależnioną od wieku.

Czym jest jaskra i dlaczego ważne jest jej wykrycie?

Jaskra to choroba prowadząca do zaburzeń widzenia, które wraz z upływem czasu nieuchronnie przeradzają się w trwałe upośledzenie odbioru bodźców wzrokowych. Zmiany są spowodowane postępującą degenerację nerwu wzrokowego, która polega na uszkadzaniu coraz to nowych włókien nerwowych. Wśród przyczyn jaskry najważniejszą jest występowanie wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Pojawia się ono wskutek zaburzeń w przepływie i tworzeniu się cieczy wodnistej, co może być spowodowane brakiem drożności otworów (tzw. beleczkowania), przez które przedostaje się ona do krwiobiegu albo jest wywołane zetknięciem się tęczówki oraz rogówki dającym analogiczny rezultat. Powstający ze względu na ciśnienie cieczy wodnistej ciągły ucisk w efekcie doprowadza do uszkodzeń nerwów. Wykrycie jaskry wymaga przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki, w ramach której sprawdza się ciśnienie wewnątrzgałkowe, pole widzenia, a także kąt przesączania. Kluczowe znaczenie ma jednak badanie HRT. We Wrocławiu kompleksową ocenę dna oka można wykonać w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym.

Czym jest badanie HRT?

Badanie HRT (Heidelberg Retina Tomography) to rodzaj tomografii pozwalającej na uzyskanie trójwymiarowego obrazu siatkówki o wysokiej rozdzielczości, która umożliwia ocenę grubości warstwy włókien nerwowych w obrębie tarczy nerwu wzrokowego oraz ich stanu, w tym występowania zmian degeneracyjnych. Powtarzane co 6 do 12 miesięcy HRT daje możliwość śledzenia rozwoju jaskry. Jego wynik stanowi jedną z przesłanek do wyboru optymalnej metody leczenia – farmakologicznego lub zabiegowego. Badanie HRT można przeprowadzić w Specjalistycznym Ośrodku Okulistycznym we Wrocławiu. Oferuje on również badanie OCT/SOCT oraz wykonuje zaawansowaną diagnostykę okulistyczną i zabiegi chirurgiczne, oraz laserowe.