Budowanie zespołu – rozwiązania klasyczne i nowy, wirtualny team building

Posiadanie zintegrowanego zespołu ludzi, w których każdy z nich zajmuje stanowisko dopasowane do swoich możliwości, kompetencji ii cech osobowościowych jest niewątpliwie pożądane przez każdego przedsiębiorcę. Na etapie przyjmowania nowych pracowników, sztywnych rozmów z zespołem, na podstawie dokumentów, wyników i statystyk, nie da się poznać wszystkich wad i zalet członków zespołu. Dlatego też stworzone zostały projekty mające na celu budowanie zespołów – team building.

Team building- czym jest?

Najogólniej rzecz ujmując team building to budowanie zespołu- zespołu całkiem nowego, dopiero co tworzonego, składającego się z do tej pory nie współpracujących ze sobą osób, lub też zespołu już funkcjonującego, jednakże nie wykorzystującego swojego pełnego potencjału, posiadającego problemy z komunikacją lub efektywnością realizacji zadań i projektów, zespołów, w których występują konflikty. Team building może stanowić świetny sposób na reorganizację pracy, odnowienie kanałów komunikacji. Jest narzędziem mogącym zapobiec lub przezwyciężyć sytuacje kryzysowe w zespole, fazę schyłku lub wypalenia zespołu.

Jak działa team building?

Team building jest narzędziem budowy sprawnie działającego organizmu, którego organami są tworzący ją ludzie. Wykorzystywane do tego celu są świadome procesy, weryfikujące kwalifikacje, uzdolnienia i możliwości członków zespołu, zarówno indywidualne, jak i w kontaktach interpersonalnych- każdy z członków zespołu poznaje swoje cechy i kompetencje oraz cechy i kompetencje współpracowników, dzięki czemu mogą one być efektywniej wykorzystywane. Narzędzia stosowane w ramach team building zdecydowanie integrują grupę, podnoszą poziom zaufania zarówno wśród pracowników na tym samym szczeblu, jak i pomiędzy liderami a członkami zespołu. Jednocześnie dobrze zorganizowane budowanie lub reorganizowanie zespołu podnosi poziom jego motywacji do dalszego działania, rozwijania odkrytych możliwości w celu realizacji dotychczasowych i nowych zadań i celów.

Aby team building spełnił prawidłowo swoje funkcje powinien być dostosowany do konkretnego zespołu- składu osobowego danego teamu, jego funkcji w organizacji, nałożonych na niego zadań oraz celów, jakie ma realizować.

Co można wykorzystać do tworzenia zespołu przez team buiding?

Klasyczne budowanie zespołu opiera się głównie na realizacji odpowiednio przygotowanych scenariuszy, które powinny działać leczniczo na bolączki grupy. W zależności od napotkanego problemu można wykorzystać:

• grę integracyjną- w przypadku braku relacji pomiędzy członkami nowego zespołu,

• pracę kilku zespołów w jednym projekcie- w przypadku jednego przedsięwzięcia realizowanego przez kilka zespołów, z których każdy ma do wykonania jeden z jego elementów, członkowie poszczególnych zespołów pod wpływem rywalizacji są bardziej kreatywni i skuteczniej ze sobą współpracują, budują poczucie przynależności i silny kolektyw;

• przemieszczenie poszczególnych członków zespołu do innych zadań- stosowane przy konfliktach indywidualnych; przemieszczeń dokonuje się najczęściej, by spowodować konieczność ścisłej współpracy pomiędzy jednostkami skonfliktowanymi celem wymuszenia powstania między nimi nici porozumienia i nowych schematów relacji ;

• ustanowienie nowego lidera- nowego natchnienia do pracy, inspiratora nowych pomysłów, przed nowym liderem członkowie zespołu będą chcieli się wykazać i pokazać z jak najlepszej strony.

Procesy budowania zespołu w dzisiejszych czasach przechodzą wielką metamorfozę. Integracja i poznawanie kompetencji członków zespołów nie musi być realna- aktualnie firmy specjalizujące się w kreowaniu scenariuszy team buildingu coraz częściej specjalizują się w tworzeniu wirtualnych gier integracyjnych i reorganizujących działanie zespołu. Zadania opracowane w wirtualnych scenariuszach są dopasowane do konkretnego problemu danej grupy, dają jednoznaczne odpowiedzi i rezultaty.