adwokat rozwodowy

Rozwody – jak przygotować się do rozprawy?

Rozwód nie jest przyjemnym doświadczeniem dla żadnej ze stron. Nie można się do niego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim decyzji o rozpadzie małżeństwa nie można podejmować spontanicznie. Powinna być ona przemyślana. Rozwód jest procesem, do którego trzeba się przygotować, jeśli nie psychicznie, to przynajmniej od strony prawnej. Jak to zrobić?

Rozwód – jakie są jego powody?

Rozpad małżeństwa oznacza, że między małżonkami ustały wszystkie więzi, tworzące związek małżeński, czyli fizyczna, duchowa i gospodarcza. Ponadto stan zupełnego rozpadu małżeństwa powinien istnieć przez dłuższy okres czasu. Dzięki temu sąd nabierze przekonania, że nie ma możliwości naprawy małżeńskiej relacji. Po ustaleniu kluczowego powodu rozpadu związku małżeńskiego, dobrze jest skorzystać z pomocy adwokata. Rozwody w Raciborzu nie należą do przyjemnych doświadczeń i wymagają znajomości prawa rodzinnego.

Jak przygotować się do pierwszej rozprawy rozwodowej?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia postępowania rozwodowego jest wypełnienie wniosku rozwodowego. Przygotowując się do pierwszej rozprawy, warto utrwalić sobie treść pism procesowych. Zmienianie w trakcie toku postępowania swoich zeznań, nie będzie dobrze świadczyło o stronie. Adwokaci w Raciborzu czy innych polskich miastach zalecają przedstawianie spraw małżeńskich zgodnie z prawdą. Kłamstwo ma krótkie nogi i może niekorzystnie wpływać na obraz powoda lub powódki. Znajomość pism procesowych pozwala na odpowiednie przygotowanie na kwestie, które może poruszyć strona przeciwna. W trakcie pierwszej rozprawy, każda ze stron prezentuje swoje stanowisko. Następnie są przechodzi do przeprowadzenia postępowania dowodowego. W pierwszej kolejności są to zeznania świadków. W dalszej kolejności następuje przesłuchanie stron, czyli małżonków.

Warto przygotować się psychicznie do pierwszej rozprawy. Ważne jest, aby przed rozprawą, jak i w jej trakcie zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom. Sprawy rozwodowe rozgrywają się przy drzwiach zamkniętych. Oznacza to, że na sali sądowej – poza składem orzekającym i protokolantem – mogą przebywać jedynie strony postępowania i ich pełnomocnicy.