jakie sa rodzaje pitow

Rodzaje PIT-ów. Czym się charakteryzują?

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy zdecydowanej większości obywateli naszego kraju. Co roku jednak wielu z nich ma problem z ich właściwym rozliczeniem. Dlatego zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby nieprowadzące swojej działalności gospodarczej, często zlecają wykonanie tych czynności biurom rachunkowym. Każdy podatnik powinien jednak znać podstawowe formularze PIT-ów, których w Polsce jest kilka. Jakie są rodzaje PIT-ów i czym się charakteryzują? Podpowiadamy.

PIT-36 i PIT-37 — najpopularniejsze typy

Obecnie najpopularniejsze formularze rozliczeniowe to PIT-36 i PIT-37. Ten pierwszy przeznaczony jest dla osób uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika. Dedykowane jest on więc przedsiębiorcom posiadającym własną działalność gospodarczą, ale również działalność nierejestrowaną. Na jego podstawie rozliczają się przedsiębiorcy na skali podatkowej. Zeznanie to nie dotyczy tych, którzy korzystają z ryczałtu ewidencjonowanego. Osoby rozliczające się w ramach podatku liniowego powinny wypełnić formularz PIT-36L.

PIT-37 z kolei przeznaczony jest dla osób, które swoje dochody otrzymują za pośrednictwem płatników. Powinny z niego skorzystać więc osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, emeryci a także inne osoby w przypadku których zaliczki na podatek oblicza i pobiera płatnik. Więcej na ten temat dowiemy się na: https://pragmago.pl/porada/rodzaje-pitow-ile-mamy-roznych-formularzy-pit/.

Pozostałe rodzaje PIT-ów

Chociaż PIT-36 i PIT-37 to najczęściej wykorzystywane w Polsce formularze, na stronie Ministerstwa Finansów możemy znaleźć znacznie więcej druków. Pozostałe rodzaje PIT-ów to:

  • PIT-2, czyli oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy,

  • PIT-6 to deklaracja wykorzystywana przez rolnika prowadzącego specjalne działy produkcji rolnej,

  • PIT-8C to formularz, w którym właściwa instytucja informuje podatnika i Urząd Skarbowy o wysokości dochodów kapitałowych,

  • PIT-11 to formularz, który pracownik dostaje od płatnika. Na jego podstawie następnie rozlicza PIT-37,

  • PIT-16 to wniosek o zastosowanie rozliczenia w formie karty podatkowej. Z kolei PIT-16A to informacja od Urzędu Skarbowego dla przedsiębiorców rozliczających się w ten sposób,

  • PIT-28 to zeznanie roczne wykorzystywane przez przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego,

  • PIT-38 służy do rozliczania dochodów kapitałowych,

  • PIT-39 to zeznanie podatkowe dla osób, które uzyskują przychody z prywatnej sprzedaży nieruchomości.

Przedstawione typy PIT-ów to tylko te najczęściej stosowane. Istnieją jednak również specjalne, dodatkowe rodzaje będące na przykład wariantem standardowych zeznań.