patent na wynalazek

Na czym polega walidacja patentu europejskiego?

Niekiedy twórcy wynalazku nie wystarcza pojedynczy patent oraz ochrona patentu funkcjonująca na terenie Polski. W takiej sytuacji niezbędne jest skorzystanie z usług Europejskiego Urzędu Patentowego (ewentualnie krajowego Urzędu Patentowego), a także ubieganie się o walidację patentu w danym państwie.

Ochrona patentowa wynalazku w Europie

Wiele wynalazków ma szanse zaistnieć także poza obszarem Polski. Coraz więcej firm ubiega się o patenty europejskie, ale po uzyskaniu ich niezbędna jest także osobna walidacja patentu europejskiego w każdym branym pod uwagę państwie. Dzięki temu można posiadać odrębną ochronę patentową, bo polska tam nie obowiązuje.

Ochrona nazw handlowych, wzorów, czy też wspomnianych wynalazków w dowolnym państwie europejskim jest możliwa, ale należy zadbać o nią w zalecany sposób. Różne kraje mają związane z tym różne procedury. Trzeba w szczególności pamiętać o narzuconych ramach czasowych, jak również o wniesieniu opłat.

Patent na wynalazek – procedury w Europie

Osoby ubiegające się o uznanie patentu w jednym z europejskich państw powinny w pierwszej kolejności zyskać tzw. patent europejski. Dopiero później można skorzystać z możliwości walidacji w wybranym kraju. Możliwa jest też ochrona nazw handlowych lub znaków towarowych.

Ważne jest, by nie przekroczyć terminu na złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym właściwym dla danego kraju. Czas na złożenie dokumentacji liczy się od dnia w którym został przyznany patent europejski. Zainteresowani mają na to trzy miesiące. Później często się czeka, co jest uzależnione od ilości złożonych wniosków.

Ochrona patentowa wynalazku – dlaczego jest tak ważna?

Wynalazek lub np. wzór przemysłowy, cokolwiek będącego własnością przemysłową, musi podlegać ochronie patentowej. Brak takiej ochrony wiąże się z niemożliwością dochodzenia praw do ww. własności, jeśli np. zostanie ona skradziona. Doradztwo patentowe w Warszawie może posłużyć w celu rozwiania wątpliwości z tym związanych.

Podsumowując, przeprowadzenie walidacji patentu europejskiego umożliwia objęcie patentu ochroną także na terenie innego kraju. W tym celu składa się wniosek do odpowiedniego urzędu.