Kiedy pierwsze efekty wsparcia żywieniowego u pacjentów onkologicznych

9 min

O roli żywienia w walce z chorobą nowotworową mówi się coraz więcej. W świetle aktualnych doniesień naukowców, obok odpowiedniej podaży składników odżywczych, równie ważna i znacząco wpływająca na przebieg terapii onkologicznej jest regularność stosowania żywienia medycznego. Według ekspertów warto z niego korzystać przez min. 14 dni, aby uzyskać widoczne efekty.

W czasie choroby nowotworowej, w wyniku uogólnionej reakcji zapalnej w organizmie dochodzi często do wzrostu tempa przemiany materii, przy jednoczesnym spadku apetytu, zmniejszenia przyjmowania ilości pokarmów i powstawaniu niedoborów żywieniowych.

W tej sytuacji organizm chorego zaczyna radzić sobie z niedoborami w inny sposób – wykorzystuje do produkcji energii łatwiej dostępne składniki, w tym głównie  białko, zmniejszając tym samym jego zapasy w mięśniach. Z tego powodu dieta pacjenta onkologicznego powinna dodatkowo uwzględniać zwiększone ilości zarówno białka, jak i energii. Aktualne doniesienia naukowców wykazały, że regularność w dostarczaniu tych składników w postaci żywienia medycznego, czyli specjalistycznych preparatów odżywczych zawierających niezbędne składniki pokarmowe w odpowiednich proporcjach, wpływa korzystnie na przebieg terapii przeciwnowotworowej.

Spadek liczby powikłań pooperacyjnych

Zakwalifikowanie chorego do operacji często determinowane jest przez jego ogólną kondycję. Nierzadkim problemem, zwłaszcza wśród pacjentów z nowotworami układu pokarmowego, jest niedożywienie, które u niektórych chorych może opóźnić lub uniemożliwić przeprowadzenie zabiegu. Wiele osób cierpi także z powodu pooperacyjnych powikłań, wynikających z niedoboru składników odżywczych. Aktualne wyniki publikacji [1] wykazały, że wdrożenie i regularne przyjmowanie żywienia medycznego (Nutridrink Protein) na 14 dni przed operacją, znacznie zmniejszyło liczbę i stopień ciężkości powikłań pooperacyjnych, w porównaniu z osobami w grupie kontrolnej, u których nie stosowano wsparcia żywieniowego. U pacjentów, którzy przed operacją nie przyjmowali dodatkowego żywienia medycznego zaobserwowano większą liczbę powikłań infekcyjnych, w tym głównie zakażeń ran.

Długofalowe efekty wsparcia żywieniowego

W innym badaniu[2], grupie pacjentów z nowotworami jelita grubego zalecono przyjmować – oprócz standardowej diety – preparat  wysokobiałkowy  dwa razy dziennie przez co najmniej 10 dni przed oraz 14 dni po zabiegu. Wyniki badania wykazały zmniejszenie zakażenia i rozejścia się rany, skrócenie czasu pobytu w szpitalu, oraz istotne obniżenie ryzyka ponownej hospitalizacji. Konsekwencją powyższych wyników jest także jednoczesne obniżenie całościowych kosztów leczenia pacjentów chorych na raka jelita grubego podczas hospitalizacji i aż sześć miesięcy po operacji. Korzyści z zastosowania wsparcia żywieniowego specjalistycznym preparatem odżywczym odniosło łącznie około 90% pacjentów.

Czas wzmocnienia organizmu w praktyce

Pierwsze rezultaty stosowania wsparcia żywieniowego widoczne są po odpowiednim, najczęściej kilkunastodniowym okresie.  Lekarze przypominają, że leczenie onkologiczne powinno być traktowane całościowo i długofalowo. – 14-dniowy okres jest tym, po którym można zauważyć pierwsze efekty stosowania wsparcia żywieniowego. Dla zachowania osiągniętych wyników wskazane jest jednak kontynuowanie żywienia w całym okresie trwania terapii oraz stosowanie się do wszystkich innych zaleceń lekarskich. Co ważne, okołooperacyjne wsparcie żywieniowe powinno być rutynowo stosowane nie tylko u niedożywionych pacjentów, ale także u tych bez klinicznych objawów niedożywienia. U nich na takiej samej zasadzie zapewnienie organizmowi odpowiednich składników odżywczych może przełożyć się na zmniejszenie liczby powikłań, poprawę rokowania i skrócenie pobytu w szpitalu – mówi dr Paweł Kabata, specjalista chirurgii onkologicznej.

Wpływ regularnego stosowania wsparcia żywieniowego obserwują sami pacjenci i ich opiekunowie. Pan Marek zachorował na raka prawej fałdy głosowej i przeszedł operację. W chorobie wzajemnie wspierał się z żoną, która od pięciu lat choruje na raka piersi. – W trakcie choroby miałem problemy z przyjmowaniem posiłków. Każda większa porcja sprawiała mi ból w trakcie przełykania. Nastąpiła u mnie utrata wagi. W pewnym momencie zobaczyłem, że spodnie zaczynają ze mnie spadać, musiałem dorabiać dziurki w pasku. Zacząłem stosować żywienie medyczne – regularnie przez 4 miesiące po dwie butelki dziennie. Pomogło mi ono w normalnym funkcjonowaniu, zapewniało komfort życia i pracy zawodowej – opowiada pan Marek.

TESTIMONIAL Z P.MARKIEM: 


[1]Kabata P. et al. , Preoperative nutritional support in cancer patients with no clinical signs of malnutrition—prospective randomized controlled trial”, Support Care Cancer (2015) 23:365–370
[2] Manasek V, Bezdek K, Foltys A, Klos K, Smitka J., Smehlik D., “The Impact of High Protein Nutritional Support on Clinical Outcomes and Treatment Costs of Patients with Colorectal Cancer”, Klin Onkol 2016; 29(5): 351– 357

Leave a Reply