medycyna pracy

Jakie są dziedziny medycyny pracy?

Każdy zatrudniony na etat pracownik, żeby móc wykonywać swoją pracę, musi mieć najpierw wykonane wszystkie wymagane badania. Ich przeprowadzaniem zajmują się lekarze medycyny pracy. W artykule opisujemy najważniejsze rodzaje badań medycyny pracy, zasady przeprowadzania takich badań oraz tłumaczymy, jakie są rodzaje medycyny pracy.

Jakie są rodzaje badań wykonywanych w ramach medycyny pracy?

Obowiązek przeprowadzania badań pracowników w gabinetach medycyny pracy jest podyktowany przez obowiązujące przepisy BHP. Powodem przeprowadzania badań pracowników jest stwierdzenie, czy ich stan zdrowia nie jest żadnym przeciwwskazaniem do wykonywania pracy w danych warunkach i na danym stanowisku oraz zapewnienia im pełnego bezpieczeństwa. Wykrycie u pracownika podczas badań medycyny pracy jakichkolwiek przeciwwskazań medycznych do wykonywania danego rodzaju pracy sprawia, że nie jest on do niej dopuszczony. W ramach medycyny pracy przeprowadzane są 3 rodzaje badań:

  • Badania wstępne dla osób, które dopiero mają zacząć wykonywanie pracy na danym stanowisku,
  • Badania okresowe, czyli badania potwierdzające możliwość wykonywania pracy w danych warunkach,
  • Badania kontrolne, które przeprowadza się u pracowników po dłuższej przerwie w pracy.

Badania wstępne u lekarza medycyny pracy

Badania wstępne u lekarza medycyny pracy są przeprowadzane u pracowników przed rozpoczęciem przez nich wykonywania swoich obowiązków. Obowiązek ten dotyczy nie tylko osób, które dopiero zostały przyjęte przez firmę, ale także tych, które zmieniają w firmie stanowisko i rodzaj wykonywanych obowiązków. O tym, jakie jest przebieg badań wstępnych medycyny pracy, opowiedział nam nasz rozmówca, lejkarz medycyny pracy z Niepublicznego Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Medycznej Medan w Jarocinie:

Badania wstępne u lekarza medycyny pracy to przede wszystkim podstawowe badania lekarskie, których wykonanie ma na celu zbadanie ogólnego stanu zdrowia u pacjenta. W trakcie badań wstępnych sprawdza się też, czy istnieją u niego jakieś przeciwwskazania do wykonywania konkretnego rodzaju pracy, np. takiej o podwyższonym ryzyku, czyli w warunkach, które mogą stwarzać podwyższone ryzyko dla zdrowia.

Badania okresowe u lekarza medycyny pracy

Badania okresowe zazwyczaj mają taki sam przebieg i składają się z takich samych elementów, jak badania wstępne. Ich celem jest potwierdzenie, że u pracownika po upływie 4-5 lat, a w przypadku zawodów, których wykonywanie wiąże się z podwyższonym ryzykiem dla zdrowia, co 2 lub 3 lata od rozpoczęcia pracy, lub od wykonania poprzednich badań okresowych, cały czas nie istnieją żadne przeciwwskazania do wykonywania określonych obowiązków.

Badania kontrolne medycyny pracy

Ostatnim rodzajem badań przeprowadzanych w gabinetach medycyny pracy są badania kontrolne. Obowiązek ich wykonania dotyczy wszystkich pracowników, którzy przebywali na długim zwolnieniu lekarskim i teraz chcieliby wrócić do pracy. Ustawowo badanie kontrolne muszą wykonać pracownicy, którzy przebywali na L4 przynajmniej 30 dni.