rtg zeba

Jak przebiega zrobienie zdjęcia RTG zęba?

Medycyna osiągnęła zaawansowany poziom rozwoju, umożliwiając dokładne diagnozowanie różnego rodzaju schorzeń. Jednym z kluczowych narzędzi w diagnostyce dentystycznej jest zdjęcie rentgenowskie (RTG) zęba. Jest to nieodzowna procedura umożliwiająca lekarzom stomatologom dokładną analizę struktury zębów oraz tkanek otaczających. 

Jak wygląda przygotowanie pacjenta i aparatury do zdjęcia RTG?

Zanim przystąpi się do wykonywania zdjęcia RTG zęba, istnieje kilka kluczowych kroków przygotowawczych. Pacjent powinien usunąć wszelkie metalowe przedmioty z okolic głowy i szyi, takie jak biżuteria czy klipsy do włosów, aby uniknąć zniekształceń obrazu. Następnie zostaje poproszony o założenie ochronnego fartucha, który zminimalizuje narażenie na promieniowanie. Po odpowiednim przygotowaniu pacjenta lekarz stomatolog ustawia aparat RTG w odpowiedniej pozycji, aby uzyskać jak najlepszy kąt na badany obszar.

Głównym etapem, gdy jest robione zdjęcie zęba w Bochni, jest akwizycja obrazu. Aparat emituje minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego, które przechodzi przez struktury zęba oraz otaczające tkanki. Promieniowanie jest pochłaniane w różnym stopniu przez różne struktury, co pozwala na uzyskanie kontrastowych obrazów. Czuła płyta detekcyjna rejestruje promieniowanie, a uzyskane dane są przekształcane w obraz cyfrowy. To cyfrowe podejście umożliwia szybkie uzyskanie wyników oraz manipulację obrazem w celu lepszej analizy.

Co się dzieje po wykonaniu zdjęcia RTG?

Po wykonaniu zdjęcia RTG lekarz stomatolog przystępuje do oceny i interpretacji uzyskanego obrazu. Obrazy rentgenowskie zębów dostarczają informacji o strukturze zęba, korzeni oraz tkankach okołozębowych. Lekarz analizuje ewentualne zmiany w korzeniach, obecność próchnicy, stan tkanek przyzębia oraz inne potencjalne problemy. Dzięki temu może dokładnie zdiagnozować schorzenia, które nie byłyby widoczne gołym okiem.

W procesie robienia zdjęcia RTG zęba bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego odgrywa kluczową rolę. Dlatego stosuje się ścisłe procedury higieniczne i bezpieczeństwa. Aparatura RTG jest regularnie kontrolowana pod kątem działania i bezpieczeństwa, aby minimalizować narażenie na promieniowanie. Pacjent jest zabezpieczony specjalnymi osłonami ochronnymi, które redukują promieniowanie odbite od różnych powierzchni ciała.