Dlaczego wiele hal przemysłowych przyjmuje formę hali stalowej?

Hale stalowe to rozwiązanie powszechnie stosowane w przemyśle. Przedsiębiorstwa działające w różnych branżach chętnie lokują w nich swoje zakłady produkcyjne oraz magazyny. Wysoka popularność stalowych to zasługa wielu ich zalet – między innymi stosunkowo prostego procesu budowy, bardzo dobrych parametrów użytkowych, optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni oraz ekologiczności.

Konstrukcja z prefabrykowanych elementów

W odróżnieniu od hal murowanych, hale stalowe stawiane są w znacznej mierze przy użyciu prefabrykowanych elementów – m.in. profili, które tworzą szkielet hali i nośnik dla pozostałych komponentów. Dzięki temu cały proces budowy staje prostszy, mniej czasochłonny i mniej kosztowny – jedynym etapem budowy, który wymaga większego nakładu pracy jest budowie fundamentu, na którym zostanie wzniesiona cała konstrukcja. Po zwiezieniu wyprodukowanych w fabryce elementów na plac budowy ekipa rozpoczyna budowane z nich hali – proces ten trwa, w zależności od docelowej wielkości obiektu od kilku dni do kilku tygodni. Ponadto praca to może być wykonywana niezależnie od warunków pogodowych, również zimą. To znacząca przewaga nad konstrukcjami murowanymi, których zbudowanie zajmuje minimum kilka miesięcy i tempo ich wznoszenia uzależnione jest m.in. od warunków zewnętrznych.

Jednym z wykonawców wysokiej jakości hal stalowych jest firma Skeleton.

Niskie koszty budowy i eksploatacji

Krótki czas budowy i wykorzystanie powszechnie dostępnego surowca, jakim jest stal, do budowy hali przekłada się na niskie koszty inwestycji, która może z powodzeniem służyć przez długie lata. Dodatkowo hale są projektowane i budowane w takich sposób, by również ich eksploatacja pochłaniała jak najmniejsze koszty. Osiąga się to m.in. poprzez zastosowanie płyt warstwowych, które zapewniają świetną izolację budynku i tym samym minimalizują koszty ogrzewania bądź klimatyzacji.

Łatwa rozbudowa i demontaż

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa mogą zmieniać się jego potrzeby, np. w kwestii dostępnej powierzchni magazynowej czy rozkładu linii produkcyjnych. Nierzadko firmy zmieniają swój profil działalności, co również ma wpływ na to, jakiego rodzaju przestrzenie są im niezbędne. W dawnych czasach najprostszym rozwiązaniem w takich sytuacjach było zbudowanie nowego obiektu. Dziś, dzięki technologii hal stalowych nie ma takiej potrzeby – obiekty tego typu można bowiem z bardzo dużą swobodą rozbudowywać i modyfikować, by jak najlepiej odpowiadały nowym wymogom i spełniały swoje zadanie. Możliwe jest nawet całkowite rozebranie ich na części i przeniesienie do innej lokalizacji.