Czy można ubiegać się o wyższe alimenty?

Czy można ubiegać się o wyższe alimenty? Ta kwestia często nurtuje rodziców, którzy borykają się z problemem utrzymania dzieci po rozstaniu z ich drugim rodzicem. Alimenty to świadczenie mające na celu zapewnienie godziwego utrzymania dzieci, jednak czasami suma, którą udało się ustalić na drodze sądowej, nie wystarcza, by pokryć wszystkie potrzeby pociech. Czy w takiej sytuacji istnieje możliwość podniesienia kwoty alimentów? Warto przyjrzeć się okolicznościom, w których taka zmiana może nastąpić.

Kiedy istnieje szansa na wyższe alimenty na dzieci?

Wysokość alimentów ustalana jest przez sąd rodzinny w oparciu o potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia. Jednakże zdarza się, że ta ustalona kwota przestaje być wystarczająca w miarę jak dziecko rośnie i zmieniają się jego potrzeby. Istnieje kilka sytuacji, które mogą uprawniać rodzica do postulowania wyższych świadczeń alimentacyjnych.

  • Zmiana potrzeb dziecka – wzrost opłat za edukację czy leczenie, konieczność zakupu sprzętu ortopedycznego czy kosztowne zajęcia pozalekcyjne. Gdy dochodzi do takich sytuacji, rodzic może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie alimentów.
  • Zmiana możliwości zarobkowych rodzica alimentacyjnego – gdy zadłużony rodzic osiąga wyższe zarobki lub zmienia pracę na lepiej płatną, istnieje podstawa do prośby o zwiększenie świadczeń na rzecz dziecka. Taka zmiana może również mieć miejsce, gdy dłużnik otrzymuje spadek czy wygraną w loterii.

Jak uzyskać wyższe alimenty?

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w celu podniesienia wysokości alimentów w Białymstoku, jest próba porozumienia z drugim rodzicem. Jeśli rozmowa nie przyniesie rezultatu, można wystąpić do sądu z wnioskiem o zasądzenie wyższych alimentów. Warto pamiętać, że takie postępowanie nie jest formalnie trudne do przeprowadzenia, jednak wymaga zebrania odpowiedniej dokumentacji oraz argumentacji. Mogą to być np. rachunki za leczenie czy szkołę, umowy o pracę czy zaświadczenia o zmianie dochodów.

Po zebraniu dowodów należy złożyć do właściwego sądu wniosek o zasądzenie wyższych alimentów. Warto, aby wniosek zawierał konkretne żądanie dotyczące sumy świadczeń oraz opis sytuacji, która uzasadnia podwyżkę. Niekiedy warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który pomoże w przygotowaniu dokumentów oraz będzie reprezentował nas w sądzie. Sąd oceni sytuację i podejmie decyzję co do zasądzenia wyższych alimentów.