Życie osób z niepełnosprawnością w Niemczech i Szwecji

Jak wygląda życie osób niepełnosprawnych w Niemczech i Szwecji? Na to pytanie odpowiedzi postanowiła poszukać Fundacja Neuron Plus, która prowadzi obecnie kampanię na rzecz dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością – STOP Barierom. Organizacja przygotowała w ramach projektu dwa raporty z badań Desk Research, które posłużą jako źródło najlepszych praktyk i rozwiązań względem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

Obydwa badania zostały przeprowadzone z użyciem nowoczesnych technologii i objęły analizę treści dostępnych w Internecie na temat możliwości samodzielnego funkcjonowania w przestrzeni publicznej i społecznej osób z niepełnosprawnością na obszarze Niemiec i Szwecji. Przygotowane przez Fundację Neuron Plus publikacje poruszają kwestię dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia czy dostępności cyfrowej. Zebrane informacje stanowią ważny wkład w projekt STOP Barierom, a przy tym są punktem wyjściowym do publicznej debaty na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Jak wynika z analizy Fundacji i dostępnych danych, w Szwecji żyje ponad 900 tys. osób z niepełnosprawnością. Natomiast w Niemczech na 82,79 mln obywateli, więcej niż 7,6 mln uważa się za osoby niepełnosprawne. Tylko w latach 2005-2015, u naszego zachodniego sąsiada, łączna liczba osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym wzrosła o 12,6%. A jak sytuacja wygląda w całej Europie? Jak podają raporty 80 mln Europejczyków jest niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, przez co nie ma możliwości całkowitego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym swojego kraju. Ponadto więcej niż 1/3 osób w wieku powyżej 75 lat żyje z niepełnosprawnością wynikającą z chorób geriatrycznych. Rokowania nie są zbyt optymistyczne, ponieważ prognozuje się, że ich liczba ulegnie zwiększeniu wraz ze starzeniem się społeczeństwa.

Jak podkreśla prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki, Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus – Często brak wiedzy na temat funkcjonowania instytucji i ich programów jest realnym zagrożeniem, wykluczeniem społecznym osób z niepełnosprawnością. Zdobywanie i publikowanie informacji na te tematy jest bardzo trudne, gdyż są one rzadko opracowywane, a dostępne przeważnie tylko w periodykach wysokospecjalistycznych. Warto więc korzystać z doświadczeń zdobytych na tym polu w innych krajach i przekazywać tę wiedzę w sposób przystępny, szczególnie osobom z niepełnosprawnością – dodaje ekspert Fundacji.

W badaniach wykorzystano materiały o charakterze urzędowym, prawnym i statystycznym. Wszystkie źródła danych poddano analizie pod kątem jakości, tak aby na ich podstawie stworzyć wiarygodne i spójne raporty. Pełne oraz skrócone wersje raportów można znaleźć na stronie www.stopbarierom.pl w zakładce ,,Raport z badania’’.

Kampania STOP Barierom porusza problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Projekt ma charakter informacyjno-edukacyjny i propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa oraz instytucje, a także wzmacnia aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Kampanię wspierają: PKO Bank Polski, Fundacja PKO Banku Polskiego, Fundacja BGK, Fundacja ORLEN-DAR SERCA, Fundacja KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polskie Radio, Polska Press, Super Express, Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Platforma Brand 24, Portale Niewidzialni.eu oraz Aktywni-plus.pl.