radioprzemienniki

Radioprzemienniki – o jakim sprzęcie mowa?

Praca w terenie jest często bardzo wymagająca. Brak możliwości ładowania sprzętu czy trudne warunki atmosferyczne mogą skutecznie utrudniać wykonywanie swoich obowiązków. Zwłaszcza funkcjonariusze policji czy straży pożarnej muszą mierzyć się z różnymi przeciwnościami, a kontakt z innymi służbami powinien być w miarę możliwości dostępny w sposób ciągły. Bardzo dobrym wyborem są wtedy radioprzemienniki. O jakim sprzęcie mowa? Sprawdzamy.

Radioprzemienniki – czym są?

Radioprzemienniki Motorola są urządzeniami, które wpływają na zwiększenie wydajności systemu. Działają jako stacja przekaźnikowa, dlatego umożliwione jest rozszerzenie zasięgów radiowych na danym terenie. Radioprzemiennik działa na zasadzie wykorzystywania kilku częstotliwości. Z tego też powodu wymagane są kanały dupleksowe.

Dzięki nim, urządzenie to umożliwia prowadzenie dwóch rozmów jednocześnie, jednak nie są one zależne od siebie. Duża skalowalność tych systemów umożliwia szeroką rozbudowę systemu na dużych obszarach geograficznych.

Radiotelefony cyfrowe – jak działają z radioprzemiennikami?

Aby radioprzemienniki mogły funkcjonować, potrzebne są najpierw urządzenia, za pomocą których będzie możliwa komunikacja. Radiotelefony cyfrowe są nowocześniejszymi wersjami tych analogowych, które pracują na emisjach typu FM, AM czy SSB. Nowszy typ tego typu urządzeń swoje działanie rozpoczął od systemu D-STAR, który działał wyłącznie na japońskie krótkofalowce. Z czasem wiele firm zaczęło rozszerzać ofertę oprogramowań, które obecnie są wykorzystywane w pracach terenowych czy jako urządzenia do komunikowania się ze sobą funkcjonariuszy.

Bardzo często radiotelefony tego typu są urządzeniami przenośnymi, których niewielka masa oraz zasilanie bateriami akumulatorów ułatwiają pracę w trudnych warunkach. Ich duża odporność na czynniki atmosferyczne również zapewnia bezpieczeństwo oraz ciągły kontakt na tej samej częstotliwości. Niektóre z nich umożliwiają nawet rejestrację obrazu, który może pomóc w zbieraniu materiałów dowodowych.