szkolenie

Kursy BHP – dlaczego trzeba je organizować?

Każdy pracodawca, niezależnie od profilu swojej działalności, ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo oraz higienę warunków pracy. W jego kompetencjach leży również przeprowadzanie odpowiednich szkoleń. Pracownik jest zaś zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad BHP, które obowiązują w miejscu wykonywania jego obowiązków. Dlaczego kursy tego typu są tak ważne? Sprawdzamy.

Kursy BHP – regulacja prawna

Kodeks pracy, który traktuje o kursach BHP, mówi tak: ,,§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”.

Takiego typu szkoleniom podlegają wszyscy zatrudnieni, a nawet studenci w trakcie odbywania swoich praktyk, uczniowie szkół zawodowych oraz zatrudnieni w celu nauki wykonywania konkretnych obowiązków. Kursy BHP w Rawiczu odbywają się na koszt pracodawcy w trakcie regulaminowego czasu pracy.

Szkolenia BHP – podział

Kursy BHP można podzielić na dwie główne grupy szkoleń. Te wstępne są warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania przewidzianych obowiązków. Składają się z części instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego. Instruktaż ogólny pozwala poznać ogólne przepisy BHP, które reguluje Kodeks pracy, a także regulamin, który obowiązuje u każdego pracodawcy. Instruktaż stanowiskowy powinien być związany ze stanowiskiem pracy, jakie pracownik będzie zajmował. Polega na zapoznaniu się z zasadami funkcjonowania w danym środowisku, a także możliwymi zagrożeniami, które mogą z niego wynikać.

Szkolenia okresowe tyczą się nie tylko pracowników, lecz również przełożonych. Tego typu kurs powinien zakończyć się egzaminem, który sprawdzi poziom przyswojenia nabytej wiedzy. Test przeprowadza osoba, która zorganizowała szkolenie. Kursy i badania BHP w Rawiczu przeprowadzane są w okresie od 6 do 12 miesięcy od zatrudnienia. Pierwszy taki kurs obejmuje pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, pracowników inżynieryjno-technicznych, projektantów czy konstruktorów maszyn.