egzekucja komornika

Komornik sądowy – kiedy można narazić się na jego działania?

Coraz więcej osób ma problemy finansowe, które mogą spowodować egzekucję komornika. Kiedy można się na nią narazić? Czy można w jakiś sposób jej zapobiec?

Kto to jest komornik sądowy?

Komornikiem sądowym nazywa się funkcjonariusza publicznego, który posiada uprawnienia do prowadzenia egzekucji komorniczych, w tym do zajmowania mienia należącego do dłużnika.

Swoje kancelarie komornicy sądowi prowadzą przy sądach rejonowych, ale mogą oni świadczyć swoje usługi na terenie całego kraju. Rejonizacja w przypadku czynności egzekucyjnych dotyczy jedynie nieruchomości.

Egzekucja komornicza – kiedy jest prowadzona?

Do egzekucji komorniczych dochodzi na skutek zadłużenia, gdy wierzyciel, któremu dłużnik ma oddać pieniądze lub inne mienie, nie robi tego w wyznaczonym terminie. Wówczas wierzyciel może zdecydować się na przekazanie sprawy do sądu.

Egzekucja komornicza możliwa jest w przypadku, gdy sąd przyzna rację wierzycielowi, co zostanie potwierdzone odpowiednim orzeczeniem sądowym. Również podstawą do prowadzenia egzekucji może być sądowy nakaz zapłaty. Warto wskazać, że orzeczenie oraz nakaz muszą mieć klauzulę wykonalności.

Powyższe usługi prowadzi także komornik sądowy w Gliwicach – https://www.gliwicekomornik.pl z dokładnymi adresami komorników działających w Gliwicach można zapoznać się już teraz online i wybrać kancelarię samodzielnie.

Jak odbywa się egzekucja komornicza?

Egzekucja prowadzona przez komornika ma zatem miejsce wtedy, gdy odpowiedni wniosek do kancelarii komornika złoży wierzyciel. Następnie komornik powiadamia dłużnika o prowadzonym postępowaniu listownie.

Komornik ma uprawnienia do zajęcia mienia należącego do dłużnika. W pierwszej kolejności najczęściej są to jego środki pieniężne znajdujące się na koncie bankowym. Może być to także wynagrodzenie, emerytura, renta – do określonej w przepisach wysokości.

Komornik może również zająć należące do komornika mienie ruchome i nieruchome, na przykład może być to wyposażenie domu, samochód, sprzęt sportowy, dom, mieszkanie, grunty. Zajęcie nieruchomości prowadzone jest wówczas, gdy długi są znaczne, a dłużnik nie posiada innych sposobów spłaty zadłużenia.

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Najprostszym sposobem, aby uchronić się przed egzekucją komorniczą, jest regularne opłacanie wszelkich zobowiązań, na przykład rat kredytów i pożyczek, rachunków, faktur, mandatów.

Jeżeli wierzyciel kieruje sprawę do firmy windykacyjnej, wtedy dłużnik ma jeszcze szansę na uchronienie się przed egzekucją komorniczą. Gdy jednak nie podejmie on współpracy z windykatorem, wtedy sprawa najczęściej przekazywana jest do sądu, a potem do komornika.